Romantyczna fantazja organowa w twórczości kompozytorów śląskich

Bogusław Raba
Wydanie: książka + CD
ISBN: 978-83-229-3413-5
Liczba stron: 212
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 35,00 PLN   

Rozprawa Bogusława Raby jest zwieńczeniem pierwszego etapu badań autora nad muzyką organową na Śląsku w dobie romantyzmu. Gatunek fantazji organowej, zwłaszcza w postaci fantazji chorałowej, jest swoistą muzyczną summą uprawianych wówczas form twórczości organowej. Fantazja organowa, jak żaden inny gatunek muzyki organowej w typie tak zwanych wielkich form muzycznych, cieszyła się szczególnym zainteresowaniem kompozytorów działających na Śląsku. Stwarza to dogodną perspektywę do prześledzenia przemian gatunkowych w twórczości poszczególnych kompozytorów oraz specyfiki śląskiej muzyki organowej w kontekście synchronicznym i diachronicznym.

 • Wprowadzenie. Romantyzm — śląskość — fantazja

Rozdział I • Zagadnienia heurystyczne

 • Muzyka organowa na Śląsku w epoce romantyzmu. Problem śląskiej szkoły organowej
 • Fantazja organowa w aspekcie systematycznym i historycznym
  • Fantazja swobodna — między imaginatio a ratio
  • Fantazja chorałowa
 • Fantazja organowa na Śląsku w epoce romantyzmu
  • Stan badań
  • Literatura przedmiotu

Rozdział II • Fantazja organowa w twórczości kompozytorów śląskich epoki romantyzmu — aspekt analityczny

 • Ernst Köhler — retrospekcja w formie improwizacyjnej parafrazy
  • Rys biograficzny
  • Charakterystyka fantazji organowych
  • Fantasie über Halleluja aus G.F. Händel’s „Messias” op. 22
 • Adolph Friedrich Hesse — między patosem a sentymentem: swobodna fantazja koncertowa
  • Rys biograficzny
  • Charakterystyka fantazji organowych
 • Moritz Brosig — między syntezą wielkich tradycji a metamorfozą
  • Rys biograficzny
  • Charakterystyka fantazji organowych
 • Heinrich Reimann — muzyczna eschatologia „Od ziemskiego mroku ku wiecznej światłości”
  • Rys biograficzny
  • Fantasie und Fuge über „Wie schön leucht’ uns der Morgenstern” op. 25
 • Fritz Lubrich der Jüngere — Regerowski stilus fantasticus jako styl uniwersalny
  • Rys biograficzny
  • Fantasie und Fuge d-moll op. 54
  • Kontekst stylokrytyczny: dziedzictwo Regera
 • Jan Gawlas — późny romantyzm z modernistycznymi interpolacjami
  • Rys biograficzny
  • Charakterystyka fantazji organowych
  • Fantazja i fuga na temat „Wśród nocnej ciszy” op. 12
 • Kontynuacja tradycji — historyczny model w funkcji artystycznej i liturgicznej. Improwizowana Fantazja w stylu romantycznym na temat pieśni „Boże coś Polskę”
  • Powrót do źródeł — fantazja ex promptu
  • Warstwa strukturalna a kontekst semiotyczny

Rozdział III • Problematyka interpretacyjna

 • Podstawy aparatu wykonawczego
  • Ogólna charakterystyka interpretacji wykonawczej
  • Aplikatura
 • Estetyka brzmienia
 • Kształtowanie formy — między cyklicznością a przekomponowaniem
  • Improwizacyjność — forma formans

Rozdział IV • Zagadnienia stylistyczne i estetyczne

 • Autentyzm dzieła — autentyzm interpretacji wykonawczej
 • Między funkcjonalnością a autotelicznością — perspektywa semiotyczna
 • Fantazja jako główny gatunek śląskiej twórczości organowej romantyzmu

Zakończenie
Aneks
Bibliografia
Summary
Indeks nazwisk
Spis przykładów nutowych
Wykaz ilustracji
Spis utworów na płycie CD

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter