Anglica Wratislaviensia LII

Ewa Kębłowska-Ławniczak (red.)
ISSN: 0301-7966
Liczba stron: 164
Rok wydania: 2014
Cena: 29,00 PLN   10,00 PLN  

Kolejny, 52 tom serii "Anglica Wratislaviensia", pod redakcją Ewy Kębłowskiej-Ławniczak zawiera artykuły w języku angielskim z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa obszaru języka angielskiego, językoznawstwa ogólnego oraz glottodydaktyki. Artykuły zawarte w tomie, który oddajemy do rąk czytelników, to wynik prac badawczych i projektów realizowanych w Instytucie Filologii Angielskiej, a także jednostkach macierzystych zaproszonych gościnnie autorów, w tym językoznawców — Artemis Alexiadou oraz Gianinę Iordachioaia (Uniwersytet w Stutgarcie), Carmen Florinę Savu (Uniwersytet Bukaresztański), glottodydaktyków — Ewy Piechurskiej-Kuciel (Uniwersytet Opolski) oraz literaturoznawców — Jadwigi Uchman z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka prac literaturoznawczych skupia się przede wszystkim na szeroko pojętej współczesności, obejmując twórczość Doris Lessing, Johna Banville’a, Samuela Becketta czy Hansona Heinleina. Metodologicznie badania te obejmują szerokie spektrum perspektyw badawczych, poczynając od filozofii literatury i etyki, a na dekonstrukcjonizmie, kognitywizmie oraz badaniach kulturoznawczych kończąc. Artykuły językoznawcze mieszczą się w obszarze współczesnego językoznawstwa teoretycznego, którego głównym celem jest poszukiwanie prawdy o języku ludzkim w oparciu o badania porównawcze poszczególnych języków świata zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym. Badania zaprezentowane w artykule Artemis Alexiadou i Gianiny Iordachioaia dotyczą współczesnej generatywnej składni porównawczej. Autorki badają rzeczowniki odprzymiotnikowe w językach greckim, rumuńskim, niemieckim i francuskim. Z kolei przedmiotem dociekań Mai Lubańskiej są zmiany w znaczeniu czasowników modalnych w historii języków angielskiego i polskiego. Artykuły z zakresu glottodydaktyki obejmują zagadnienia roli uwarunkowań afektywnych (gotowość komunikacyjna i tolerancja wieloznaczności) w nauczaniu sprawności językowych czytania i mówienia oraz podawania gramatycznej informacji zwrotnej w pracach pisemnych. Wszystkie przedstawione prace zajmują się problematyką istotną dla współczesnej humanistyki.

Literature and Culture

 • Jakub Krogulec, Robert Anson Heinlein: An Overlooked Sci-Fi Beatnik
 • Mateusz Marecki, Humanity Scripts in Doris Lessing’s The Marriages between Zones Three, Four, and Five and The Cleft
 • Mariusz Marszalski, The Other Face of the Sinful Brotherhood of Man — Nathaniel Hawthorne’s Ethical Measure of Humanity
 • Marcin Tereszewski, In-between Wor(l)ds: Spectrality in Banville’s Eclipse and Beckett’s Fiction
 • Jadwiga Uchman, George Berkeley’s Esse Est Percipi and Martin Buber’s I-Thou Relationship in Samuel Beckett’s Oeuvre

Linguistics

 • Artemis Alexiadou and Gianina Iordǎchioaia, Two Syntactic Strategies to Derive Deadjectival Nominals
 • Maja Lubańska, Semantic Change in the Domain of Modality: English must and Polish musieć
 • Carmen Florina Savu, More on the Rhotic Tap and the Implications of Its Structure

Second Language Acquisition

 • Mateusz Osiecki, The Relationship between Ambiguity Tolerance and Success in Reading Comprehension in a Foreign Language
 • Ewa Piechurska-Kuciel, Attributions in High and Low Willingness to Communicate in L2
 • Małgorzata Serafin, The Influence of Direct and Indirect Feedback on Accuracy in the Production of Selected Grammar Structures in Written Compositions

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter