Reżyser lalki

Wiesław Hejno
ISSN: 2658-137X
ISBN: 978-83-229-3424-1
Liczba stron: 316
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 40,00 PLN   

Wiesław Hejno jest wybitnym reżyserem teatralnym, ma ogromny dorobek artystyczny. W książce Reżyser lalki demonstruje głęboką wiedzę o teatralnych funkcjach lalki. Przedstawia swe poglądy na temat współczesnego teatru lalek, który uznaje za wartościową część naszej kultury teatralnej. Autor wiele uwagi poświęca zagadnieniom przejścia od przedstawień szopkowych do nowoczesnego teatru lalek, realistycznemu i symbolicznemu gestowi, a także treningowi aktora, różnicując jego obowiązki w teatrze z parawanem i w sytuacji odkrytej sceny. W. Hejno jest świadomy zależności wyrazu i działań lalki od jej wstępnego pomysłu, wyrazu plastycznego lalki i jej konstrukcji. Ciekawe są też uwagi dotyczące mechanizacji lalek — cała ta technika powinna służyć sensom, myśli, przesłaniu. Reżyser jest więc poszukiwaczem idei i ich przekaźnikiem. Książka łączy w sobie rozważania teatrologiczne z opisem własnych prac reżyserskich autora. W. Hejno zdradza w niej tajemnice radości tworzenia w teatrze lalek.

Wstęp. Pustka rzeczy albo fenomen lalki
Część I

 • Lalka — aktor, którego nie ma
 • Rozmowa reżysera lalki, aktora lalkarza i widza
 • Schody czasu
 • Tropy lalki
 • Figury poruszenie
 • Wyjście z szopki
 • Reżyser lalki wchodzi za parawan
 • Ożywienie kukiełki
 • Lalka — manifestacja gestu
 • Łowca myśli
 • Żywioł i urok animacji
 • Poeta, filozof... może mistyk…?
 • Dziedziul, artysta ubogi
 • Człowiek — teatr
 • Zatopiony w animacji
 • Oko lalki
 • Wyobrażenia, interpretacje, wizualizacje
 • Glina i talent
 • Walka o formę
 • Lalka — aktor magicznej formuły
 • Słowa i gesty
 • Krótki wstęp do reżyserii gry maską
 • Ryszard III w masce
 • Maska
 • Maska przenosi w czasie
 • Maska wyznacza granice
 • Maska i cień
 • Jednoznaczność i wieloznaczność maski
 • Przytłaczająca materia
 • Ciągłe potyczki
 • Wybrane fragmenty recenzji Ryszarda III (Dialog ze sceną)
 • D. Jagła, Lalki Wiesława Hejny, „Didaskalia — Gazeta Teatralna”
 • H.I. Rogacki, „Odra”
 • A. Żurowski, Demon? błazen? cynik? czyli Żywot sceniczny „Ryszarda III” Williama Szekspira w teatrze polskim

Część II

 • Czarownice
 • Pasja… Zmagania z inscenizacją
 • Przemiana i zmierzanie do niej

Teksty

 • Wiesław Hejno i Jan Kurowicki, Czarownice

Bibliografia (wybór)
Summary
Indeks nazw osobowych i postaci
Spis ilustracji
Ilustracje

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter