Socjologia LVII. Sytuacja i rola wielkiego miasta w procesie transformacji. Studium porównawcze rozwoju ekonomicznego i procesów społecznych na przykładzie Wrocławia i Lipska — kontynuacje trzecie

Zbigniew Kurcz, Zdzisław Morawski
ISBN: 978-83-229-3451-7
Liczba stron: 284
Rok wydania: 2013
Cena: 35,00 PLN   
Nakład wyczerpany

Kolejny, czwarty już tom, poświęcony procesowi transformacji we Wrocławiu i Lipsku —  Sytuacja i rola wielkiego miasta w procesie transformacji. Studium porównawcze rozwoju ekonomicznego i procesów społecznych na przykładzie Wrocławia i Lipska — powinien być postrzegany jako prezentacja ostatniego etapu ważnego przedsięwzięcia naukowego, jakie stanowią dwudziestoletnie badania nad miastami, które — co wielokrotnie podkreślano we wcześniejszych tomach — mają podobne doświadczenia historyczne i w wyniku transformacji zmierzały do nowej systemowej lokacji, obejmującej przemiany własności w gospodarce, układ społeczny i system sprawowania władzy. Dwadzieścia lat przemian w trzech wskazanych obszarach obu miast zostało ujęte w ramy jednolitego projektu, który umożliwił dokonanie porównań i formułowanie wniosków. Dwadzieścia lat w czasach ponowoczesnych jest okresem znacznie dłuższym niż wynikałoby to z literalnego odczytu kalendarza, bo w tym okresie dokonało się w wielu obszarach znacznie więcej niż podczas długich dziesięcioleci, a nawet wieków poprzednich formacji ustrojowych. Te czasowe odniesienia pozwalają postrzegać dwudziestoletni okres badań nad Lipskiem i Wrocławiem w dwóch wymiarach. Po pierwsze — jako bieżącą relację z transformacji i jej konsekwencji dla wielkich miast należących do różnych organizmów państwowych, po drugie — jako pośrednie pozyskiwanie i wytwarzanie materiałów źródłowych dla przyszłych badaczy rozwoju gospodarczego, zmiany społecznej, a nawet podstaw do refleksji w filozofii dziejów. 

ZBIGNIEW KURCZ, Wstęp
WROCŁAW
I. MIASTO WROCŁAW W PROCESIE TRANSFORMACJI
ZBIGNIEW KURCZ, Samorząd Wrocławia
KRZYSZTOF WODA, Rozwój wpływów i wydatków komunalnych Wrocławia pod względem finansowym i strukturalnym (2005–2009)
ZDZISŁAW MORAWSKI, Służby komunalne Wrocławia w latach 2005–2009
II. PRZEMIANY GOSPODARKI WROCŁAWIA W PROCESIE TRANSFORMACJI
MAGDALENA STAWICKA, MAREK WRÓBLEWSKI, Punkty ciężkości i siły napędowe rozwoju gospodarczego w latach 2005–2009
WANDA PATRZAŁEK, Rozwój gospodarczy a zmiany w strukturze sektorów i branż gospodarki we Wrocławiu w latach 2005–2009
ALEKSANDRA PERCHLA-WŁOSIK, JOANNA WARDZAŁA, Rozwój produktywności we Wrocławiu w latach 2005–2009
MAGDALENA STAWICKA, MAREK WRÓBLEWSKI, Rozwój eksportu
ALEKSANDRA PERCHLA-WŁOSIK, Płace w wybranych branżach we Wrocławiu w latach 2005–2009
JACEK PLUTA, Zmiany na rynku pracy i zatrudnienia w latach 2005–2009
III. PRZEMIANY W POŁOŻENIU LUDNOŚCI WROCŁAWIA W PROCESIE TRANSFORMACJI
MATEUSZ BŁASZCZYK, U progu kryzysu? Rozwój Wrocławia w latach 2005–2009
JULITA MAKARO, Ludność Wrocławia w latach 2005–2009
JULITA MAKARO, Różnice w dochodach i inne zróżnicowania wśród grup i warstw społecznych
NATALIA NIEDŹWIECKA-IWAŃCZAK, Warunki życia we Wrocławiu
GRZEGORZ KOZDRAŚ, Struktura i sytuacja mieszkaniowa mieszkańców Wrocławia
LIPSK
I. MIASTO LIPSK W PROCESIE TRANSFORMACJI
CORNELIE KUNZE, ENRICO SCHÖBEL, Rada miejska, administracja miejska, partycypacja mieszkańców
THOMAS LENK, ENRICO SCHÖBEL, Finanse komunalne miasta Lipsk: przezwyciężanie problemów budżetu miasta w zaangażowanej obywatelsko społeczności miejskiej w okresie zmian społecznych i gospodarczych
TATSIANA MAKAREVICH, Przedsiębiorstwa komunalne Lipska w latach 2005–2009
II. PRZEMIANY GOSPODARKI LIPSKA W PROCESIE TRANSFORMACJI
CORNELIE KUNZE, Strategia gospodarcza Lipska
KLAUS LANGE, PETER DÜTTHORN, Rozwój siły gospodarczej i zmiany w strukturze sektorów i branż gospodarki w Lipsku w latach 2005–2009
KLAUS LANGE, PETER DÜTTHORN, Rozwój produktywności
KLAUS LANGE, PETER DÜTTHORN, Eksport
ANDREA SCHULTZ, Rozwój płac w wybranych sektorach gospodarki
CORNELIE KUNZE, Zmiany na rynku pracy i zatrudnienia
III. PRZEMIANY W POŁOŻENIU LUDNOŚCI LIPSKA W OKRESIE TRANSFORMACJI
HELGA SCHMIDT, REINHARD WIESSNER, Zmiany sytuacji społecznej ludności Lipska w latach 2005–2010
FRANK FEUERBACH, REINHARD WIESSNER, ROMY ZISCHNER, Rozwój przestrzeni i zabudowy miejskiej
HELGA SCHMIDT, Ruch naturalny ludności
FRANK FEUERBACH, REINHARD WIESSNER, ROMY ZISCHNER, Różnice w dochodach i inne zróżnicowania wśród grup i warstw społecznych
HELGA SCHMIDT, Rozwój infrastruktury społecznej
ZDZISŁAW MORAWSKI, Podsumowanie

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter