Studia Filmoznawcze 35. Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś

Sławomir Bobowski (red.)
ISSN: 0860-116X
Liczba stron: 320
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 33,00 PLN   19,00 PLN  

Europa Wschodnia to fascynujący region. Między innymi dlatego, że wielu badaczom niełatwo go zdefiniować geograficznie, politycznie czy kulturowo. W tomie 35. „Studiów Filmoznawczych” znajdują się głównie teksty dotyczące kinematografii państw traktowanych jako wschodnioeuropejskie we wszelkich istniejących definicjach Europy Wschodniej. Tylko szkic o litewskim reżyserze Šarūnasie Bartasie i o filmie Jerzego Skolimowskiego — Essential Killing — wyróżniają się pod tym względem. Proporcje ilościowe między artykułami oddają — tak można by rzecz ująć — faktyczne proporcje między krajami należącymi do Europy Wschodniej: najwięcej jest artykułów o kinie rosyjskim, na drugim miejscu plasują się artykuły dotyczące X muzy na Ukrainie, jeden szkic odnosi się do kinematografii rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej jednocześnie. „Prorosyjska” nadreprezentacja w tematyce tekstów zaburza narodowe proporcje, ale — świadomie lub nie — dobrze chyba oddaje specyfikę kina Europy Wschodniej, dawniej poddanego presji sowieckiego imperium, a dziś borykającego się z postkolonialnym dziedzictwem. W tomie znajdują się interesujące teksty autorów młodych, wstępujących na scenę filmoznawczą, oraz klasyków, takich jak ks. Marek Lis, Dobrochna Dabert czy Mariola Marczak albo Rafał Syska. W drugiej części tomu — Recenzje i omówienia — znajduje się spora liczba znakomitych szkiców krytycznych dotyczących niedawno wydanych książek filmoznawczych.

 • Aleksandra Idczak, Agata Janus, Grzegorz Małecki, Dominika Muszyńska, Wprowadzenie

I. ROZPRAWY I SZKICE

 • Dobrochna Dabert, Kino w podróży. Sytuacja ukraińskiej kinematografii po 1991 roku
 • Mariola Marczak, Mykoła Maszczenko — nieznany klasyk ukraińskiego kina
 • Piotr Czerkawski, Kim pan jest, panie Łoźnica?
 • Łarysa Briuchowecka: „Звeнигopa”: oвoлoдiння історичним часoм
 • Ks. Marek Lis, Wyspa, Car i Dyrygent: Biblia oczami Pawła Łungina
 • Volha Isakava, Horror genre in national cinemas of East Slavic countries
 • Tomasz Gaczoł, Aelita Jakowa Protazanowa w „złotym dziesięcioleciu” Nowej Polityki Ekonomicznej
 • Paulina Gorlewska, Gorzki uśmiech Gagarina, czyli rosyjskie kino rozprawia się z pewnym sowieckim mitem
 • Przemysław Dudziński, W drodze do gwiazd — film fantastycznonaukowy w Związku Radzieckim w dobie wyścigu w kosmos na przykładzie twórczości Pawła Kłuszancewa
 • Arkadiusz Lewicki, Recepcja współczesnego kina rosyjskiego w Polsce
 • Maciej Bobula, Na progu śmierci. O liminalności w Samotnym głosie człowieka Aleksandra Sokurowa
 • Rafał Syska, Šarūnas Bartas — w izolacji
 • Iwona Grodź, Wszędzie i nigdzie…, a jednak w Europie. Kilka uwag o Essential Killing Jerzego Skolimowskiego
 • Ewa Grzęda, Maria Antoniego Malczewskiego w świetle współczesnych koncepcji „syndromu wypalenia”. Próba nowego odczytania

II. RECENZJE I OMÓWIENIA

 • Kamila Żyto, Artysta w zwierciadle sztuki. Recenzja książki Seweryna Kuśmierczyka Księga filmów Andrieja Tarkowskiego
 • Tomasz Gaczoł, Katalog surrealistycznych przedmiotów Waleriana Borowczyka. Recenzja książki Jakuba Mikurdy i Jakuba Woynarowskiego: Corpus Delicti, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Warszawa-Kraków 2013, ss. 96
 • Maciej Bobula, O odwilży i jej następstwach. Recenzja książki Joanny Wojnickiej: Dzieci X Zjazdu. Film w kulturze sowieckiej lat 1956–1968, Universitas, Kraków 2012, ss. 478
 • Marian Bielecki, Między narcyzmem a histerią. Recenzja książki Sebastiana Jagielskiego Maskarady męskości. Pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym
 • Aleksandra Idczak, Inny horyzont? Wokół książki Tadeusza Sobolewskiego Kino swoimi słowami
 • Agata Janus, Gawęda o starym kinie. Recenzja książki Stanisława Janickiego Odeon. Felietony filmowe, Olszanica 2013
 • Grzegorz Małecki, Marzyciele i wędrowcy. Romantyczna topografi a twórczości Wernera Herzoga i Wima Wendersa — omówienie książki Magdaleny Kempnej-Pieniążek
 • Tobiasz Papuczys, Strategie, warianty, rozpoznania. Omówienie książki Shakespeare i kino... Olgi Katafiasz

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter