Kobieta jako postać literacka w łacińskiej poezji renesansu. Italia i Polska

Maria Łukaszewicz-Chantry
ISBN: 978-83-229-3421-0
Liczba stron: 232
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 35,00 PLN   
Cena: 18,00 PLN   

W książce Marii Łukaszewicz-Chantry Kobieta jako postać literacka w łacińskiej poezji renesansu. Italia i Polska znalazły się bohaterki, które reprezentują różne gatunki literackie i są kształtowane według odmiennych konwencji, zarówno w sposób wzniosły, jak i karykaturalny. Poeci włoscy i polscy epoki renesansu zgodni są w poglądach na naturę kobiety i jej status społeczny. Niewieścim światem ma być domowe zacisze tak jak męskim — życie publiczne. Dlatego też książka ukazuje przede wszystkim kobietę w życiu prywatnym, od czasów dzieciństwa aż do starości, w różnych rolach: córki, wnuczki, żony, matki, babci, a także piastunki i kochanki (zarówno młodej, jak i posuniętej w latach). Przedstawione są również kobiety, które przekraczają granice ustalone dla ich płci: waleczne i sprawujące władzę.

Wprowadzenie
Rozdział I. Mała dziewczynka
Rozdział II. Dorastająca córka
Rozdział III. Kochanka
Rozdział IV. Małżonka i matka
Rozdział V. Starsza kobieta
Rozdział VI. Virago
Zakończenie
Bibliografia
Summary
Indeks nazw osobowych

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter