Audiosfera Wrocławia

Robert Losiak, Renata Tańczuk (red.)
ISBN: 978-83-229-3409-8
Liczba stron: 404
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 39,00 PLN   
Cena: 19,00 PLN   

Problematyka audiosfery i słuchania ogniskuje dziś uwagę medioznawców, estetyków, kulturoznawców, historyków, a także architektów, muzykologów, geografów. Zawarte w tomie studia nad audiosferą Wrocławia zawierają rezultaty badań prowadzonych przez zespół autorski. Zostały one zakomponowane w trzy odrębne, a zarazem dopełniające się segmenty. Ich autorami są muzykolodzy i kulturoznawcy, a także zaproszeni do współpracy badacze o kompetencjach historycznych i antropologicznych. Różnorodność perspektyw badawczych pozwala na konfrontację odmiennych metodologii badań audiosfery i pejzażu dźwiękowego oraz sposobów artykulacji poruszanych problemów. Dokonana rejestracja audiosfery Wrocławia tworzy szczególnego rodzaju dokumentację: utrwalony zapis fragmentu życia miasta i codzienności jego mieszkańców.

Stefan Bednarek, Słowo wstępne
Robert Losiak, Renata Tańczuk, Wprowadzenie
Część I. Badania audiograficzne
Robert Losiak, Wrocław słuchany. Audiosfera miasta w perspektywie badań terenowych
Wioleta Muras, Brzmieniowe oblicza czasu. Stabilność i zmienność audiosfery Wrocławia
Trójgłos o dźwiękach wody
Robert Losiak, Między naturą a kulturą — fonosfera wody w pejzażu dźwiękowym miasta. Głos pierwszy
Joanna Gul, Brzmienia wody na obszarze wrocławskiej Wielkiej Wyspy. Głos drugi
Kamila Staśko-Mazur, Odra i Bystrzyca — dwa oblicza obecności rzek w audiosferze Wrocławia. Głos trzeci
Maja Męzińska, Audiosfera Wielkiej Wyspy. Z notatnika badań terenowych
Część II. Artefakty brzmieniowe miasta
Wioleta Muras, Katarzyna Orzołek, Hejnał — dźwiękowa wizytówka miasta
Ewelina Grygier, Muzyka ulicy we współczesnym Wrocławiu
Tomasz Sielicki, Dzwony Wrocławia — historia i współczesność
Część III. Z badań nad recepcją audiosfery
Renata Tańczuk, Projekt badań recepcji audiosfery Wrocławia i jego realizacja
Renata Tańczuk, Jak brzmi Wrocław? Pejzaż dźwiękowy Wrocławia w relacjach jego mieszkańców
Michał Kasprzak, Wielkomiejskie hałasy
Aleksandra Kil, (Od)głosy zza ściany. Audiosfera wrocławskich sąsiedztw w perspektywie teorii aktora-sieci
Jacek Małczyński, Odgłosy przyrody w pejzażu dźwiękowym Wrocławia
Część IV. Głosy mieszkańców
Rafał Augustyn, Moje dźwięki
Paweł Banaś, „Pieją koguty”
Stefan Bednarek, Ejdetyka dźwięków tramwajowych
Stanisław Bereś, Zadymy. Rejestracja
Maksymilian Kapelański, Wspomnienia dźwiękowe z mojego dzieciństwa we Wrocławiu i w Toronto
Ewa Kofin, Dawna i współczesna audiosfera Wrocławia
Jan Miodek, Wrocławskie wspomnienia dźwiękowe
Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Audiosfera Wrocławia — we wspomnieniu
Stanisław Szelc, Miejski folk?
Jan Waszkiewicz, Obraz i dźwięk
Andrzej Zawada, Wrocław przemawia szeptem
Wanda Ziembicka-Has, Dźwięki, których nie widać
Renata Tańczuk (oprac.), Spacery dźwiękowe po Wrocławiu
Aneks
Załącznik nr 1. Kwestionariusz wywiadu
Załącznik nr 2. Lista respondentów
Noty o autorach
Audiosfera Wrocławia — płyta CD

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter