Praga, Wrocław i Kraków. Przestrzeń publiczna i prywatna w czasach średniowiecznego przełomu

Jerzy Piekalski
ISBN: 978-83-229-3418-0
Liczba stron: 260
Format: B5, oprawa twarda z obwolutą
Rok wydania: 2014
Nakład wyczerpany

Książka wrocławskiego archeologa jest rezultatem wieloletnich badań cywilizacji europejskiego średniowiecza. U podstaw jego naukowych refleksji leży przekonanie o długim trwaniu wielu zjawisk kulturowych, sięgających w wypadku środkowej Europy czasów średniowiecza. W powszechnej świadomości współczesnego człowieka panuje przekonanie o cywilizacyjnej mizerii tego okresu. Akceptowany jest raczej śródziemnomorski schemat pojmowania dziejów, zgodnie z którym średniowiecze oznacza gospodarcze, kulturalne i demograficzne załamanie po upadku cywilizacji antycznych. Autor książki podkreśla, że środkowa Europa ma jednak odmienny rytm rozwoju, w którym właśnie średniowiecze oznacza dynamiczne przyspieszenie, budowę struktur państwowych i kształtowanie identyfikacji cywilizacyjnej. Wskazanym w pracy efektem tego rozwoju jest urbanizacja — tworzenie struktur społecznych i gospodarczych na podstawie zorganizowanych gmin miejskich, funkcjonujących w zaprojektowanej przestrzeni publicznej. Wybór do analizy Pragi, Wrocławia i Krakowa nie jest przypadkowy. Te właśnie ośrodki w wyrazisty sposób odzwierciedlają postać „miast tamtego czasu”. Wpływ średniowiecza na ich dzisiejszy obraz i sposób funkcjonowania jest tam bodaj najlepiej czytelny. Ich najbardziej reprezentacyjne strefy ukształtowały się między XII a XIV wiekiem, generując strukturę przestrzenną zachowaną do dzisiaj. W dalszym ciągu wypełniają szeroki wachlarz funkcji centrum dzisiejszego miasta — od administracyjnych po ludyczne, zgodnie z zamierzeniami ich średniowiecznych twórców.

 • Wstęp

ROZDZIAŁ I. Początki struktur miejskich w środkowo-wschodniej Europie

 • Pojęcie średniowiecznego miasta
 • Problem przedlokacyjnych ośrodków protomiejskich w środkowo-wschodniej Europie
  • Praga
  • Wrocław
  • Kraków
 • Główne cechy protomiast wewnętrznej strefy środkowo-wschodniej Europy

ROZDZIAŁ II. Miasta lokacyjne

 • Problem lokacji i nowa struktura miast
  • Praga
  • Wrocław
  • Kraków
 • Główne cechy przełomu

ROZDZIAŁ III. Organizacja przestrzeni działki mieszczańskiej
ROZDZIAŁ IV. Dom

 • Dom kupca i rzemieślnika w zachodniej strefie środkowej Europy w XI–XII wieku
 • Drewniane i kamienne domy w Pradze
 • Wczesne domy Wrocławia
 • Domy krakowskie

ROZDZIAŁ V. Konstrukcje ulic i stan czystości miast
ROZDZIAŁ VI. Praga, Wrocław i Kraków — miasta nowej Europy. Zakończenie
Bibliografia
Summary
Spis rycin

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter