Prace Kulturoznawcze XVI. Na nowo o "Nauce nowej"

Krzysztof Łukasiewicz (red.)
ISSN: 0860-6668
Liczba stron: 236
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 28,00 PLN   19,00 PLN  

Nauka nowa Giambattisty Vica stosunkowo późno została uznana za klasyczną pozycję refleksji o kulturze, co było spowodowane wieloma przyczynami. Uzyskawszy jednak już tę rangę, należy do tych, których lektura jest wciąż ponawiana czy to w celu lepszego jej zrozumienia, czy to w poszukiwaniu źródeł współczesnego myślenia i inspiracji dla niego. Autorzy, których prace złożyły się na 16. tom „Prac Kulturoznawczych”, zmierzyli się z koncepcją neapolitańskiego myśliciela nie tyle, by oddać jej historyczne zasługi, ile by odpowiedzieć na pytania o jej żywotne problemy i sensy. Przy takim podejściu takie zagadnienia, jak: dyskusja Vica z kartezjanizmem i filozofią oświeceniową, jego ujęcie roli Opatrzności i religii, sposób traktowania mitu czy nawet opis olbrzymów, ujawniają wymiar przekraczający czas, z którego się wywodzą. W grę wchodzi także etos obywatelski, za którym Vico się opowiadał i który perswadował, znaczenie jego filozofii dla myśli i działalności politycznej oraz jego analiza relacji języka i poezji, słowa i obrazu. Kwestie te były już przedmiotem namysłu dawniejszych badaczy jego twórczości, dlatego też ich ujęcia stały się ważnym tematem w aktualnym, rozumiejącym i analitycznym odbiorze Nauki nowej.

 • Wstęp (Krzysztof Łukasiewicz)

Vico o historyzmie, historiozofii i własnej historii

 • Zbigniew Drozdowicz, Giambattisty Vica zmagania z chrześcijańskim historycyzmem oraz z kartezjańskim ahistoryzmem
 • Stefan Klemczak, „Księga kultury” i jej autorzy
 • Wojciech Puchta, Przeżycie wspólnoty w Autobiografi i Giambattisty Vica

Czytając Naukę nową

 • Ewa Kosowska, Temat olbrzymi w Nauce nowej i Nowych Atenach
 • Robert Zontek, Giambattista Vico a radykalna myśl społeczna pierwszej połowy XX wieku — przyczynek do zagadnienia
 • Dawid Junke, Współczesna recepcja teologicznego wymiaru myśli Giambattisty Vica

Wokół Vikiańskiej koncepcji mitu

 • Krzysztof Dix, Pavese — uważny czytelnik Nauki nowej. O micie u Cesarego Pavese i Giambattisty Vica
 • Ewa Kwiatkowska, Vikiański ślad w warburgiańskiej tradycji kulturoznawczej. Mythopoiesis obrazu
 • Izolda Topp, O micie i wyobraźni w świecie współczesnym. Pytania na marginesie Nauki nowej

Archiwum

 • Krzysztof Łukasiewicz, Wokół problemów recepcji filozofi i Giambattisty Vica
 • Bogdan Suchodolski, Idea mitu
 • Bogdan Suchodolski, Filozofia mitu
 • Bogdan Suchodolski, O prawdzie

Przekłady

 • Johann Kreuzer, Zmysłowość języka

Recenzje

 • Humanistyka z odzysku (Sławomir Magala)
 • O relacjach transnarodowych i transdyscyplinarnych w badaniu pamięci zbiorowej (Paweł Lewandowski)
 • Brutus i Baloo idą na pogrzeb (Mirosław Kocur)
 • E-humanistyka. Ku wiedzy wirtualnej (Aleksandra Kil)

Streszczenia
Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter