Przegląd Prawa i Administracji XCVI

Mariusz Jabłoński (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 144
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Nakład wyczerpany

Kolejny, 96. tom „Przeglądu Prawa i Administracji” zawiera opracowania zebrane w sześciu blokach tematycznych: teoria prawa, prawo europejskie i międzynarodowe, prawo karne, prawo pracy, prawo publiczne oraz ekonomia i rachunkowość. Zagadnienia poruszane przez autorów to między innymi problematyka obiektywizacji wartości w prawie (Maciej Pichlak), zasada wzajemnego uznawania orzeczeń zagranicznych w sprawach karnych (Piotr Staszczyk), definicja prawna mobbingu (Jolanta Blicharz) czy ewolucyjny rozwój rachunkowości (Anna Ćwiąkała-Małys, Marzena Karpińska). Całość uzupełniają glosy i recenzje.

I. TEORIA PRAWA

 • Joanna Helios, Wioletta Jedlecka, Dysocjacja jako hard case w systemie prawa karnego materialnego
 • Paweł Jabłoński, Dwa sposoby respektowania prawa. Rzecz o możliwości aplikacji perspektywy Frommowskiej do badań filozoficznoprawnych
 • Maciej Pichlak, Między aksjologią a ontologią dyskursu konstytucyjnego. Obiektywizacja wartości w prawie

II. PRAWO EUROPEJSKIE I MIĘDZYNARODOWE

 • Joanna Ryszka, Prawa podstawowe jako uzasadnione ograniczenie swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
 • Robert Wilczyński, Regulacje dotyczące równego traktowania i zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu tymczasowym

III. PRAWO PRACY

 • Adam Wróbel, Bezpieczeństwo i higiena pracy — pojęcie i odpowiedzialność

IV. PRAWO PUBLICZNE

 • Jolanta Blicharz, Kilka uwag na temat definicji prawnej mobbingu

V. EKONOMIA I RACHUNKOWOŚĆ

 • Anna Ćwiąkała-Małys, Marzena Karpińska, Ewolucyjny rozwój rachunkowości — zarys problemu

GLOSY

 • Adam Sobota, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 kwietnia 2013 r., I ACa 517/12

RECENZJE

 • Mateusz Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 5, LexisNexis, Warszawa 2013, ss. 1368 (Marek Zieliński)
 • Mikołaj Tarkowski, Adwokatura Wileńska 1918–1939. Studium historyczno-prawne, Gdańsk 2014, ss. 499 (Marta Mackiewicz)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter