Probability and Mathematical Statistics vol. 34, fasc. 2, 2014

ISSN: 0208-4147
Liczba stron: 184
Rok wydania: 2014
Cena: 45,00 PLN   10,00 PLN  

„Probability and Mathematical Statistics” jest międzynarodowym czasopismem matematycznym, wydawanym od 1980 roku przez Uniwersytet Wrocławski i Politechnikę Wrocławską jako półrocznik. Czasopismo już od dłuższego czasu znajduje się we wszystkich ważniejszych bibliotekach naukowych świata, które w swych zbiorach posiadają publikacje naukowe dotyczące rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej, procesów stochastycznych oraz pokrewnych dziedzin naukowych. Od 2007 roku PMS jest czasopismem afiliowanym przy Instytucie Statystyki Matematycznej (IMS), San Francisco, CA, od roku 2013 zaś znajduje się na liście czasopism naukowych indeksowanych przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej (ISI). Znane w świecie matematycznym nazwiska autorów prac i konsekwentna dbałość Komitetu Redakcyjnego o wysoki poziom merytoryczny i edytorski tomów sprawiły, że PMS jest obecnie jednym z ważniejszych czasopism matematycznych wydawanych w Polsce. Więcej na temat czasopisma można znaleźć na stronie internetowej http://www.math.uni.wroc.pl

G.H. Tucci, P. Whiting, Asymptotic results for random polynomials on the unit circle
T. Uemura, On dual generators for non-local semi-Dirichlet forms
M.T. Alodat, S.O. Al-Salman, M.Y. Al-Rawwash, A unified weighted family of distributions which contains the skew-elliptical family
T.K. Krajka, Z. Rychlik, The limiting behaviour of sums and maximums of iid random variables from the viewpoint of different observers
Y. Yang, Refined solutions of time inhomogeneous optimal stopping problem and zero-sum game via Dirichlet form
M. Kamińska-Zabierowska, A note on preservation of the generalized TTT transform order
A.D. Krystek, Ł.J. Wojakowski, Bargmann measures for t-deformed probability
C. Baumgarten, Persistence of some iterated processes
T. Inglot, A. Janic, Data driven tests for univariate symmetry about an unknown median
L. Accardi, H. Rebei, A. Riahi, The quantum decomposition associated with the Lévy white noise processes without moments

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter