Slavica Wratislaviensia CLX

Anna Paszkiewicz (red.)
ISSN: 0137-1150
Liczba stron: 144
Rok wydania: 2015
Cena: 28,00 PLN   

Niniejszy numer „Slavica Wratislaviensia” zawiera artykuły i recenzje zarówno slawistów polskich, jak i uczonych pochodzących z Europy Wschodniej i Zachodniej. Większość publikacji dotyczy klasycznej literatury rosyjskiej. Znajdują się tu również opracowania z zakresu języka i literatury serbskiej oraz czeskiej.

ARTYKUŁY
Adam Drozdek, Religious aspects of Kheraskov’s poetry
Marina Romanienkowa, Stereotypy kulturowe i narodowe w Wojnie i pokoju Lwa Tołstoja
Sylwia Kamińska-Maciąg, Obraz nekrofilii w fantastycznej literaturze rosyjskiej XIX wieku (na podstawie twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Aleksego Tołstoja)
Krzysztof Bałaban, Категория памяти в Жизни Арсеньева Ивана Бунина
Fłorij Bacewicz, Концептуализация в абсурдистском художественном тексте (концепт ВРЕМЯ в творчестве Александра Введенского)
Olga Demidowa, Дневник Ирины Кнорринг как женская исповедь
Jelena Jewdokimowa, Примирение непримиримого в личности и культуре. Владислав Ходасевич и Марина Цветаева
Libor Martinek, Bohuslav Reynek — samotář z Petrkova
Barbara Oliwa, Ut photographema poesis. O literackich fotografiach wojennego Sarajewa w poezji bośniackiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku
Sybilla Daković, Semantyka possessum w celownikowych konstrukcjach posesji zewnętrznej w języku chorwackim i polskim
Nadiia Melnyk, Семантика зооморфизмов в составе русских, украинских и польских паремий (гендерный аспект)
RECENZJE
Libor Martinek, Fryderyk Chopin v české literatuře, Slezská univerzita v Opavě, Opava 2013 (Pavel Horký)
Богдан Сокіл, Книга для читання з української мови: для студентів іноземців. Книга 2, „Мандрівець”, Тернопіль 2012 (Anna Ursulenko)
Małgorzata Borek, Uczucia i emocje w rosyjskich i polskich metaforach. Aspekt lingwistyczny, Katowice 2012 (Danuta Pytel-Pandey)
MATERIAŁY
Henryk Markiewicz (1922–2013). Stručný profil významného polského literárního vědce (Libor Martinek)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter