Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 15

Marcin Winiarski (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 184
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 19,00 PLN   9,00 PLN  

Kolejny, 15. tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” zawiera opracowania, w których dominuje problematyka ekonomiczna. Autorami prac zamieszczonych w tomie są studenci i doktoranci Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz  Wydziału Ekonomii Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Zagadnienia poruszone w tomie to między innymi wymiana handlowa pomiędzy Unią Europejską a Kaukazem Południowym, analiza form zatrudnienia w Polsce czy bankowość centralna w Azji. Tom zamykają recenzje dwóch książek zamieszczone w dziale „Zdaniem naszych mistrzów”.

 • Wstęp

I. ARTYKUŁY NAUKOWE

 • Mykola Zhuk, Comparative analysis and forecast of dynamics of main macroeconomic indicators of households economic activities of Poland and Ukraine
 • Michał Burzyński, Szanse i zagrożenia rozwoju koncepcji Big Data na przykładzie sektora publicznego
 • Daniel Butyter, Wymiana handlowa pomiędzy Unią Europejską a Kaukazem Południowym
 • Małgorzata Januszewska, Analiza form zatrudnienia w Polsce
 • Paweł Łagowski, Ekonomiczne skutki wprowadzenia ustawy o działalności leczniczej
 • Anna Łokuciejewska, System zarządzania środowiskowego EMAS jako narzędzie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie
 • Rafał Mundry, Bankowość centralna w Azji na przykładzie Chin, Japonii i Rosji — analiza porównawcza
 • Jerzy Politowicz, Funkcje i efektywność opłaty od posiadania psów
 • Michał Stencel, Prekariat — nowa klasa społeczna?

II. ZDANIEM NASZYCH MISTRZÓW

 • Piotr Jurek, Lech Krzyżanowski, Historia ustroju i prawa w Polsce. Repetytorium. Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała 2013, ss. 280
 • Paweł Borszowski, Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer SA,Warszawa 2014, ss. 372
 • Ewa Wójtowicz, Robert Stefanicki, Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora meczu piłki nożnej za szkody wyrządzone w czasie jego trwania
 • Anna Ćwiąkała-Małys, Iwona Piotrowska, Zmiana opodatkowania obrotu suszem tytoniowym akcyzą próbą ograniczenia szarej strefy w Polsce

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter