Slavica Wratislaviensia CLVIII. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły

Izabella Malej, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak (red.)
ISBN: 978-83-229-3432-6
Liczba stron: 360
Rok wydania: 2014
Cena: 39,00 PLN   

W ramach cyklicznie ukazujących się tomów zbiorowych pod wspólnym tytułem „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich” rezultaty swoich badań prezentują i publikują nie tylko naukowcy z ośrodka wrocławskiego, lecz także slawiści z Polski i z zagranicy (m.in. Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, Niemiec, Litwy, Czech, Słowacji, Serbii, Chorwacji, Japonii, Finlandii). Dotychczas ukazało się 10 tomów zbiorowych; do rąk czytelników trafia właśnie kolejny, poświęcony zagadnieniu zmysłów. Zaprezentowane artykuły zawierają refleksję nad istotą, miejscem i rolą zmysłów jako kategorii literackiej/kulturowej.

Zakres omówionych tu kwestii jest wyjątkowo duży i obejmuje zagadnienia związane z poetyką dzieła literackiego, szeroko rozumianymi powinowactwami między sztukami siostrzanymi a literaturą, aspektami filozoficznymi, estetycznymi i społecznymi, których literatury słowiańskie są nosicielami. Jeśli przyłożyć do tomu miarę chronologiczną, to okazuje się, iż problem naukowy „Wielkich tematów kultury” zyskuje swoją realizację zarówno w odniesieniu do literatur dawnych (od czasów pierwszych zabytków piśmiennictwa i folkloru), poprzez poszczególne epoki w dziejach literatur słowiańskich (np. barok, romantyzm, realizm, modernizm), aż po czasy najnowsze.
Publikacja kierowana jest zarówno do specjalistów-filologów, jak i do tych wszystkich czytelników, którym nieobce są fascynacje humanistyczne.

Curriculum vitae (Krystyna Galon-Kurkowa)
Pani Profesor (Tadeusz Klimowicz)
Bibliografia prac Profesor Krystyny Galon-Kurkowej (Izabella Malej, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak)
Jelena Dziuba, Соотношение чувство–мысль в образах исторического прошлого (на материале русской прозы второй половины XVIII века)
Aleksandr Smirnow, Сeнсорика пространства в стихотворении Михаила Юрьевича Лермонтова Из Гете […] Горные вершины спят во тьме ночной
Ludmiła Hodanen, Звуковой мир поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова Демон
Diana Oboleńska, Восприятие космоса. Что такое имагинация или алхимический код в Русских ночах Владимира Одоевского
Tatjana Kolesniczenko, Реконструкция чувствования в лирике Афанасия Фета
Bartłomiej Brążkiewicz, Iluzje — złudzenia — omamy. Zniekształcenia percepcyjne w literaturze rosyjskiej XIX wieku na przykładzie małych form prozatorskich
Irina Bielajewa, Запахи и звуки как знаки любви в романе Ивана Гончарова Обломов
Marija Łoskutnikowa, Карикатура: объект, его чувственное восприятие и художе-ственное воплощение (на материале романа Ивана Гончарова Обрыв)
Natalia Królikiewicz, Осязание, обоняние и вкус как эмоциональные и эстетические десигнаты в избранных произведениях Льва Толстого
Olga Waganowa, „Глядеть не умеем, понимать не умеем”, или сенситивный код к роману Федора Достоевского Идиот
Nel Bielniak, Różnorodność sensualnego doświadczania świata na przykładzie opowiadań Aleksandra Kuprina
Andrzej Dudek, Poetyka zapachów w świecie przedstawionym Dmitrija Mierieżkowskiego
Anna Gostiewa, „Клаустрофобный” комплекс в творчестве Федора Сологуба
Halina Mazurek, Oczy w poetyckiej wyobraźni Mariny Cwietajewej
Wanda Laszczak, Ekstaza miłości. Asceza w teorii i praktyce życiowej Jelizawiety Skobcowej (Matki Marii, 1891–1945)
Jelena Kabkowa, Olga Stukałowa, Синестезия в пространстве художественного творчества (Александр Скрябин и Владимир Набоков)
Wiktorija Zacharowa, Чувство красоты обыденного в русской литературе и живописи Серебряного века
Monika Rzeczycka, Jasnowidzenie i literatura. Przypadek HPB i innych
Nina Osipowa, Телесно-тактильный код как способ чувственного восприятия мира в поэзии русской эмиграции 1920–1940-х годов
Marżan Żapanowa, Поэтика и семантика чувств: Абай и Чеслав Милош
Jelena Tyryszkina, Любовный аффект в ранней лирике Рюрика Ивнева
Beata Waligórska-Olejniczak, Zmysły jako dekoder rzeczywistości. Drzazga Władimira Zazubrina i malarstwo René Magritte’a
Aurelia Kotkiewicz, Michaił Zoszczenko a doświadczenie melancholii
Anna Afanasjewa, Рефлексия „недочувствия” в прозе Юрия Трифонова конца 60-х–70-х годов ХХ века
Aleksandra Urban-Podolan, (Вне)чувственное восприятие мира героями Валентина Распутина (на материале повести Последний срок)
Izabela Kowalska-Paszt, Увидеть и дать образ тому, что обличия не имеет. Геннадий Устюгов и Валентин Самарин — специфика их художественного видения
Anatolij Sobiennikow, Pемарка как средство психологического анализа в драматургии Aлександра Bампилова
Natalia Kaźmierczak, Поэтика чувственного восприятия в избранных произведениях Чингиза Айтматова и Анатолия Кима
Natalia Pieriepielicyna, Kогнитивная метафора как один из способов вербализации эмотивных концептов
Irina Sawkina, Запах матери: гендер и социум в рассказе Светланы Василенко Хрюша
Aleksandra Zywert, Smak życia — smak śmierci. Uczta Władimira Sorokina
Tatjana Koladicz, Особенности картины мира в романе Дины Рубиной Окна

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter