Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 16

Marcin Winiarski (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 220
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Nakład wyczerpany

Kolejny, 16. tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” zawiera teksty autorstwa studentów i doktorantów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zaproszonych do współpracy gości, w tym także spoza naszego kraju. Podejmowana przez autorów problematyka dotyczymiędzy innymi szarej strefy w gospodarce Ukrainy (Daniel Butyter), komunikatywności tekstów prawnych (Katarzyna Nieciecka) czy polityki USA wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego (Paweł Kupis).
Zeszyt zawiera także część „W opiniii naszych Mistrzów”, a w niej między innymi tekst prof. Bednarskiego Kryteria konwergencji — dokąd zmierza Unia Europejska czy prof. Kowalczyk Zjawiska kryzysowe — geneza i wyzwania dla państwa w ujęciu Wincentego Stysia.

WSTĘP
I. ARTYKUŁY NAUKOWE

 • DANIEL BUTYTER, Szara strefa w gospodarce Ukrainy
 • TOMASZ CHŁOPECKI, Prawne i ekonomiczne aspekty relacji gospodarczych Polski i Ukrainy w latach 1991–2008
 • BARTŁOMIEJ JAWORSKI, Refleksja nad projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego
 • PIOTR KAPUSTA, Umowa o pracę na czas określony — postulaty de lege ferenda
 • MARZENA KARPIŃSKA, O kwestii niezależności i transparentności w zawodzie biegłego rewidenta
 • PAWEŁ ALEKSANDER KUPIS, United States policy towards the International Criminal Court. Selected legal issues
 • MARTA MACKIEWICZ, Wolność w myśli Augustyna Wróblewskiego
 • KATARZYNA NIECIECKA, Kilka uwag o problematyce komunikatywności tekstów prawnych
 • PAULINA SAMUEL, Kodeksowe i pozakodeksowe określenie sankcji karnych związanych z penalizacją przestępstw korupcyjnych
 • SEBASTIAN SOLECKI, Kilka uwag o problematyce kryminalizacji nadużycia zaufania w świetle współczesnej nauki zarządzania
 • ŁUKASZ SZYMAŃSKI, Radykalne ugrupowania polityczne w Galicji na przykładzie ruchu ludowego i socjalistycznego
 • WIKTOR TRYBKA, Orzekanie merytoryczne sądów administracyjnych

II. ZDANIEM NASZYCH MISTRZÓW

 • TADEUSZ BEDNARSKI, Kryteria konwergencji — dokąd zmierza Unia Europejska
 • KAROL KICZKA, Katarzyna Kokocińska, Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014, ss. 309
 • EDYTA KOWALCZYK, Zjawiska kryzysowe — geneza i wyzwania dla państwa w ujęciu Wincentego Stysia

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter