Wrocławskie Studia Wschodnie 17 (2013)

Antoni Kuczyński (red.)
ISSN: 1429-4168
Liczba stron: 328
Rok wydania: 2013
Cena: 35,00 PLN   

Kolejny, 17 tom Wrocławskich Studiów Wschodnich zawiera wiele ciekawych materiałów na temat Polaków przebywających na Syberii. Są wśród nich między innymi artykuły o Bronisławie Piłsudskim i jego związkach z Japonią, o Polakach studiujących na Uniwersytecie Petersburskim przed powstaniem styczniowym, o badaczach Azji Środkowej. W oparciu o dokumenty Związku Patriotów Polskich, a także ostatnie publikacje, jakie ukazały się w Omsku, został przedstawiony obraz zsyłki ludności polskiej na Syberii. O losach zesłańców traktują też wspomnienia sybiraków znajdujące się w Archiwum Naukowym przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu. Tom uzupełniają teksty poświęcone unii horodelskiej, Polakom w Harbinie czy wyborom parlamentarnym w okręgu lwowskim w 1938 roku. Interesująca jest również relacja H. Kołłątaja i J.U. Niemcewicza z podróży po miastach wołyńskich. Tom zamyka bogaty zbiór recenzji oraz sprawozdania z konferencji i odsłonięcia pomnika B. Piłsudskiego w Japonii.

Artykuły
Jacek Feduszka, Unia horodelska w 600. rocznicę. 1413–2013
Ewa Pałasz-Rutkowska, Polska Bronisława Piłsudskiego i Japonia
Franciszek Nowiński, Polacy na Uniwersytecie Petersburskim przed powstaniem styczniowym
Jolanta Załęczny, Polacy w Harbinie w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie
Igor Kim, Wybory parlamentarne w okręgu lwowskim w 1938 roku
Aleksander N. Swiryd, Национальный аспект деятельности католической церкви византийско-славянского обряда в Западной Беларуси (1923–1939)
Wojciech Marciniak, „Na gościnnej ziemi radzieckiej”. Obraz zsyłki ludności polskiej w ZSRR w dokumentach Związku Patriotów Polskich
Miscellanea
Marek Nalepa, Hugona Kołłątaja i Juliana Ursyna Niemcewicza relacje z podróży przez miasta i miasteczka wołyńskie
Wiesław Caban, Ostatnie publikacje w Omsku na temat polskiej zsyłki na Syberię Zachodnią w XIX wieku
Zbigniew Wójcik, Polscy badacze Azji Środkowej
Aleksandr Ilin, Судьбы бывших членов КПЗБ после сентября 1939 года: Юлиан Сакович — путь от коммуниста до белорусского националиста
Małgorzata Ruchniewicz, Wspomnienia sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu (część X)
Aleksandr Wabiszczewicz, Документы Государственного архива Брестской области как источники по истории Польши периода между Первой и Второй мировыми войнами
Recenzje
Ernest Komoński, W obronie przed Ukraińcami. Działania Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943–1944 wobec polityki eksterminacyjnej nacjonalistów ukraińskich (Rafał Leszczyński)
Stefania Skowron-Markowska, Z Oksfordu na Syberię. Dziedzictwo naukowe Marii Antoniny Czaplickiej (Elżbieta Trela-Mazur)
„Opolski Rocznik Muzealny” XVIII, cz. 1. Muzeum w Opolu 1900–2010, red. Urszula Zajączkowska; cz. 2. Elżbieta Dworzak, Małgorzata Goc, Pochodzenie terytorialne ludności napływowej i geografia powojennych osiedleń na wsi opolskiej. Zestawienie danych źródłowych z zachowanych rejestrów osiedlonych i protokołów przekazania gospodarstw (Franciszek M. Rosiński)
K 150-letiju Janwarskogo wosstanija w Polsze: polskije ssylnyje w Nowgorodskoj gubierni. Sbornik matieriałow naucznoj konfieriencyi, red. B.N. Kowalow (Anna Milewska-Młynik)
Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki, Krasnojarsk zero (Małgorzata Dziura)
„Rocznik Tomaszowski” 2013, nr 1 (2) (Małgorzata Dziura)
Grzegorz Pełczyński, Ewangelikalizm w Rosji (XIX–XX wiek) (Franciszek M. Rosiński)
Zawstydzona mądrość. Prace ofiarowane Ojcu Profesorowi Franciszkowi Rosińskiemu OFM, red. Małgorzata Łoboz, Alan Tomasz Brzyski OFM (Katarzyna Smyk)
A.N. Swiryd, Uniatskaja cerkow′ w Zapadnoj Biełarusi (1921–1939 gg.) (Piotr Cichoracki)
Kresowianie na Śląsku Opolskim, red. Maria Kalczyńska, przy współpracy Krystyny Rostockiej i Elżbiety Treli-Mazur (Franciszek M. Rosiński)
The Lemkos: articles and essays, edited by Paul Best and Jaroslaw Moklak (Aleksander Żerelik)
Andrzej B. Pernal, Rzeczpospolita Obojga Narodów a Ukraina. Stosunki dyplomatyczne w latach 1648–1659 (Tomasz Dudek)
Kronika
Syberia infernalna — mity i oblicza rzeczywistości (Małgorzata Cwenk)
Polska–Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne. Międzynarodowa sesja naukowa (Małgorzata Ruchniewicz)
Odsłonięcie pomnika Bronisława Piłsudskiego w Japonii (Ewa Pałasz-Rutkowska)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter