Kulturowa tożsamość książki

Anna Cisło, Agnieszka Łuszpak (red.)
ISBN: 978-83-229-3440-1
Liczba stron: 300
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 35,00 PLN   

Książki mają swoją tożsamość. Jest ona wynikiem intencjonalnych działań uczestników określonej kultury, odpowiedzialnych za przesłanie ideowe książek, które z kolei same tę kulturę współtworzą, wpływając na swoich odbiorców. Prace zebrane w tomie Kulturowa tożsamość książki prezentują różnorodne podejścia do problemu, wyrażonego w tytule — począwszy od refleksji teoretycznych, oscylujących wokół kwestii terminologicznych, miejsca książki w systemie informacji, atrybutów książki oraz sposobów jej identyfikacji, a kończąc na studiach przypadku, czyli rozważaniach dotyczących tożsamości konkretnych egzemplarzy. Postawiono również pytania o cechy tożsamości książek określonych grup narodowych bądź etnicznych (żydowskiej, irlandzkiej, kaszubskiej), adresowanych do swoistych grup odbiorców (dzieci, ludzi prostych), pisanych przez twórców z dysfunkcją wzroku, tworzonych w określonych regionach (w południowo-zachodniej Wielkopolsce, obwodzie kałuskim w Rosji, fińskiej Ostrobotni), wydawanych przez zakony (jezuitów, bazylianów). 

Wstęp
JADWIGA WOŹNIAK-KASPEREK, SEBASTIAN D. KOTUŁA, Komunikacja bibliologiczna i książka w przestrzeni sieci – pytania o tożsamość poznawczą i terminologiczną
MAŁGORZATA KISILOWSKA, Tożsamość książki w kulturze informacji
MAŁGORZATA GÓRALSKA, Bibliologiczne tabu w kontekście współczesnych kierunków badań nauki o książce
ELŻBIETA HERDEN, Tożsamość kulturowa książki a jej identyfikacja bibliograficzna
TERESA ŚWIĘĆKOWSKA, Książka jako przedmiot i akt komunikacji wsporach o własność intelektualną
EWA REPUCHO, Ukształtowanie typograficzne jako atrybut kulturowej tożsamości książki
DANUTA STANULEWICZ, Kulturowa tożsamość książki kaszubskiej
MONIKA JAREMKÓW, Polska czy żydowska? Tożsamość kulturowa książki literackiej na przykładzie serii wydawniczych przekładów z języków hebrajskiego i jidysz
ANNA CISŁO, Semiotyka książek irlandzkich w kulturze nowego państwa
MAŁGORZATA CZERWIŃSKA, Książki autorów z niepełnosprawnością wzroku w bibliologiczno-tyflologicznym dyskursie o tożsamości i funkcjach społecznych
HANNA DYMEL-TRZEBIATOWSKA, Tożsamość literatury dziecięcej. Rewolucja artystyczna w skandynawskiej książce obrazkowej
BOGUMIŁA STANIÓW, KATARZYNA BIERNACKA-LICZNAR, „Kopciuszek” w Polsce. Udomowienie, adaptacja czy degradacja baśni z kanonu?
ANNA SEWERYN, Przekład – uniwersalne narzędzie internacjonalizacji książki? Bibliometryczny obraz światowego rynku przekładów książek w latach 1981–2000
ANNA GRUCA, Cechy książki dla ludu na przełomie XIX i XX wieku
JOANNA GETKA, W trosce o druk w języku zrozumiałym dla miejscowych odbiorców (na materiale wydań typografii bazyliańskich)
MAGDALENA DĄBROWSKA, Ze studiów nad inicjatywami wydawniczymi w prowincjonalnej Rosji (działalność Grigorija Zielnickiego w Kałudze na przełomie XVIII i XIX wieku)
KAMILA SZYMAŃSKA, Książka jako jeden z przejawów odrębności kulturowej protestanckiego mieszczaństwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku
TUIJA LAINE, In search of identity: prohibited manuscripts copied by Ostrobothnian mystics
MAGDALENA KOMOROWSKA, Książka jezuitów w Polsce na przełomie XVI i XVII wieku – próba ustalenia tożsamości
ŁUKASZ CYBULSKI, „Samemu pismu wierzyć jest nic nie wierzyć” – marginalia w dawnej książce oraz ich znaczenie z perspektywy badań filologicznych (na przykładzie Postylli Jakuba Wujka)
KATARZYNA KRZAK-WEISS, Jak rozpoznać Hortulus animae? O identyfikacyjnych możliwościach wyróżników tożsamości. Analiza problemu na przykładzie dwóch edycji modlitewnika
JÓZEF ZAPRUCKI, Wykorzystanie niemieckiego dziedzictwa literackiego w kreowaniu tożsamości regionalnej na Dolnym Śląsku
Bibliografia
Indeks osobowy

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter