Studia Philosophica Wratislaviensia vol. IX, fasc. 4 (2014)

Artur Pacewicz (red.)
ISSN: 1895-8001
Rok wydania: 2014
Cena: 25,00 PLN   5,00 PLN  

Najnowszy numer czasopisma w przeważającej mierze poświęcony jest zagadnieniom logiki, jej obszarów zarówno bardziej, jak i mniej sformalizowanych. Ponadto podejmowane są w nim kwestie związane z filozofią starożytną, fenomenologią i filozofią polityki. W dziale „Przekłady” zawarty jest poprzedzony wstępem przekład niepublikowanego tekstu I. Newtona, a całość zamyka kilka recenzji.

Z PUNKTU WIDZENIA LOGIKI
Roman Tuziak, Z punktu widzenia logiki
Piotr Łukowski, Zdania kłamcy i prawdomówcy w klasycznych logikach prawdy oraz fałszu
Elżbieta Magner, Przysłowia a maksymy konwersacyjne
Ryszard Mirek, System logiczny oparty na geometrii Piera della Francesca
Marcin Selinger, Argumenty kondukcyjne
Tomasz Skura, Efektywne odrzucanie
Bartłomiej Skowron, O kombinacyjnej topo-ontologii
Roman Tuziak, Maksymalne logiki tolerujące sprzeczność
Bartosz Żukowski, Analiza szczególnego przypadku sprzeczności w logice klasycznej z implikacją treściową
ARTYKUŁY
Renata Ziemińska, Pragmatyczna niespójność sceptycyzmu Sekstusa Empiryka
Jakub Nalichowski, O praktycznej konsekwencji teoretycznej niekonsekwencji projektu
filozofii krytycznej Kanta
Mariusz Moryń, Człowiek jako istota patyczna. O antropologicznym wymiarze nowej fenomenologii Hermanna Schmitza
PRZEKŁADY
Janusz Sytnik-Czetwertyński, Problem eteru w nowożytnej filozofii przyrody
Isaac Newton, O naturze powietrza i eteru
RECENZJE
Jan Krasicki, Józef Tischner i problem zła [Izabela Marszałek, Józef Tischner i filozoficzne koncepcje zła]
Maciej Dombrowski, Emergentyzm w filozofii biologii [Stanisław Zięba, Życie. Koncepcja emergentystyczna]

Tomasz Kąkol, Ku Całości [Andrzej Chmielecki, Podstawy psychoniki. Ku alternatywie dla cognitive science]

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter