Modele współczesnego dziennikarstwa

Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Paweł Urbaniak, Katarzyna Bernat (red.)
ISBN: 978-83-229-3456-2
Liczba stron: 344
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 35,00 PLN   

Współczesne dziennikarstwo przechodzi przemiany na wielu płaszczyznach, wymuszając na ludziach mediów dostosowywanie się do nowych modeli realizacji zawodów dziennikarskich. Książka "Modele współczesnego dziennikarstwa" pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Pawła Urbaniaka i Katarzyny Bernat to próba charakterystyki przemian, jakie dotykają na początku XXI wieku media i dziennikarstwo. To zbiór kilkunastu tekstów autorstwa medioznawców z kilku ośrodków akademickich, w tym m.in. z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, które opisują zjawiska obecne na wszystkich poziomach mediów, zarówno lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym.

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE
TOMASZ GOBAN-KLAS | Model odbiorcy wobec modeli dziennikarstwa. Od DNA do DUO
LEON DYCZEWSKI | Zobowiązania i niezależność dziennikarza
JACEK SOBCZAK | Prawo do wizerunku oskarżonych i innych osób uczestniczących w procesie sądowym
JERZY JASTRZĘBSKI | Dziennikarz jako ekspert
ANDRZEJ KOZIEŁ | Iluzja dziennikarskiego obiektywizmu
KRYSTYNA DOKTOROWICZ | Dziennikarstwo uczestniczące — nieoczekiwana zmiana miejsc czy nowy model dziennikarstwa?
JACEK DĄBAŁA | Podstawowe wyznaczniki braku profesjonalizmu w dziennikarstwie
TOMASZ MIELCZAREK | Model polskiej edukacji dziennikarskiej. Stan faktyczny a rzeczywiste potrzeby
2. KONTEKSTY GLOBALNE — KONTEKSTY LOKALNE
ALICJA JASKIERNIA | Dziennikarstwo w Stanach Zjednoczonych — w kierunku nowej kultury dziennikarskiej
PAWEŁ PŁANETA | Między niezależnością mediów a hegemonią władzy. Media masowe w USA i problematyka międzynarodowa
LIDIA POKRZYCKA | Profesjonalizm czy sensacja? Wzorce dziennikarstwa w Polsce i Islandii
PAWEŁ URBANIAK | Formy środowiskowej kontroli aktywności dziennikarskiej w wybranych europejskich systemach medialnych
INGA KAWKA | Definicja zawodu dziennikarza w prawie Unii Europejskiej
ILONA BIERNACKA-LIGĘZA | Wyzwania i zagrożenia lokalnego dziennikarstwa prasowego w norweskim domu mediowym
IWONA LEONOWICZ-BUKAŁA | Dziennikarz na emigracji. Charakterystyka środowiska
dziennikarzy współczesnych mediów polskojęzycznych w Wielkiej Brytanii na przykładzie Londynu
HELENA WILCZEWSKA-ŁEPKOWSKA | Model dziennikarstwa telewizyjnego na przykładzie
„Wiadomości” i „Panoramy”. Analiza polskiego i białoruskiego głównego wydania informacyjnego
ANDRZEJ NOWOSAD | Dziennikarstwo na Bałkanach
JANINA HAJDUK-NIJAKOWSKA | Dziennikarstwo lokalne w globalnym świecie
PAWEŁ KUCA | Informacyjna i opiniotwórcza funkcja gazety regionalnej w kampaniach wyborczych — na przykładzie Gazety Codziennej „Nowiny”
JUSTYNA KUBIK | Taktyki interwencyjne dziennikarzy w prasie lokalnej. Służba czytelnikowi czy usługa medialna?
3. NOWE MEDIA
MAŁGORZATA LISOWSKA-MAGDZIARZ | Fotogeniczni, telegeniczni, mediageniczni. Ewolucja figury dziennikarza w interaktywnych mediach audiowizualnych
KRZYSZTOF KOWALIK | Sieciowa rewolucja czy „papierowa” ewolucja? Kształtowanie modelu dziennikarstwa internetowego. Studium przypadku
MAŁGORZATA KOLANKOWSKA | Dziennikarstwo internetowe i pamięć
MONIKA WORSOWICZ | Raport „big picture” jako realizacja modelu dziennikarstwa narracyjnego
JOANNA SZEGDA | Mojo, czyli jak telefon komórkowy zmienia zawód dziennikarza
INDEKS OSOBOWY

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter