Wrocławskie Studia Politologiczne 16/2014

Dorota Moroń (red.)
ISSN: 1643-0328
Liczba stron: 260
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 28,00 PLN   10,00 PLN  

Numer 16 „Wrocławskich Studiów Politologicznych” ma charakter ogólnotematyczy. Tom, przygotowany pod redakcją Doroty Moroń, poświęcony został ważnym zagadnieniom teorii i praktyki nauk politycznych. W numerze zaprezentowano 16 artykułów naukowych, omawiających szczegółowe problemy mieszczące się w pięciu głównych obszarach: systemy polityczne i administracja, myśl polityczna, stosunki międzynarodowe, kwestie władzy i polityki oraz polityka społeczno-gospodarcza. Ich autorzy — specjaliści z dziedziny nauk społecznych — w interesujący sposób przedstawiają naukowe zagadnienia, czyniąc je atrakcyjnymi nie tylko dla politologów.  Dodatkowo czytelnik może zapoznać się z trzema recenzjami książek naukowych.

Systemy polityczne i administracja

 • ANDRZEJ ANTOSZEWSKI, Wyboista droga ku demokracji i autorytaryzmowi w świecie pokomunistycznym
 • ADAM HABUDA, LUDWIK HABUDA, Zasadniczy podział terytorialny państwa. Między racjonalnym wyborem i grą zinstytucjonalizowanych interesów
 • JEREMIASZ SALAMON, Współczynnik SF jako miara strategicznego podziału głosów w mieszanych systemach wyborczych
 • PATRYCJA ŚCIEBIOR-JOŃSKA, Głosowanie przez pełnomocnika

Myśl polityczna

 • PAWEŁ ŁYŻWA, Katolicka myśl społeczno-polityczna we Włoszech do roku 1919
 • WOJCIECH SZABACIUK, Przyczyny bezrobocia według przedstawicieli Austriackiej Szkoły Ekonomicznej
 • NATALIA PALEMBA, Podmiot w poszukiwaniu harmonii z sobą i światem — stosunki społeczne w czasach chaosu

Stosunki międzynarodowe

 • ŁUKASZ ZAMĘCKI, Znaczenie zasady „jedno państwo — dwa systemy” dla utrzymania stabilności relacji Chińska Republika Ludowa–Hongkong
 • KATARZYNA DECKO, Skuteczność Unii Europejskiej w negocjacjach a gracze weto
 • ŁUKASZ WOJCIESZAK, Spór o Grzbiet Łomonosowa na tle rosyjskich dążeń o wpływy na obszarze Arktyki

Władza i polityka

 • GRZEGORZ LIBOR, Zjawisko dewolucji władzy i jego charakterystyka na przykładzie Walii: wymiar instytucjonalno-prawny
 • MICHAŁ BANAŚ, Między konstytucyjną słabością a rzeczywistą siłą — rumuńska prezydentura w okresie sprawowania urzędu przez Traiana Băsescu
 • MAREK GÓRKA, Wybory w Rosji 2011 i 2012 roku. Zmiana czy stagnacja społeczno-polityczna
 • MICHAŁ JACUŃSKI, MATEUSZ BOREK, Parlamentarzysta online: badanie aktywności polityków w Internecie w perspektywie regionalnej

Polityka społeczno-gospodarcza

 • TOMASZ HOFFMANN, Zmiany uwarunkowań polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014–2020 ze szczególnym uwzględnieniem Polski
 • DOROTA MOROŃ, Studenci niepełnosprawni na publicznych i niepublicznych uczelniach wyższych

Recenzje

 • JOSEPH E. STIGLITZ, The Price of Inequality. How today’s divided society endangers our future (Anna A. Skrzypek)
 • European Welfare States: Citizenship, Nationalizm and Conflict, red. Ireneusz Paweł Karolewski, Andrzej Marcin Suszycki (Andrzej Ceglarz)
 • IWAN KRASTEW, Demokracja nieufnych (Natalia Palemba)

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter