Wrocławskie Studia Politologiczne 17/2014

Katarzyna Kobielska (red.)
ISSN: 1643-0328
Liczba stron: 176
Format: B5 , oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 28,00 PLN   10,00 PLN  

Temat systemów rządów to problematyka, która nurtuje zarówno badaczy współczesnych systemów politycznych, jak i przedstawicieli doktryny prawa konstytucyjnego. Granice między tymi subdyscyplinami nie były nigdy jasno określone; co więcej, prace politologów stosujących podejście instytucjonalne w niewielkim stopniu różnią się od prac konstytucjonalistów. Ponadto, w dydaktyce politologii korzysta się często z podręczników przygotowanych przez tych ostatnich, co powoduje, że nauka o systemach politycznych jest postrzegana jako bardziej normatywna niż empiryczna. W maju 2013 r. w Trzebnicy rozpoczął się kolejny etap dyskusji na temat celów, metod i efektów badawczych nauki o systemach politycznych, aby wydobyć to, co odróżnia ją od nauki o prawie konstytucyjnym, i to, co ją z nią łączy. Mając świadomość, że normy prawa stanowią punkt wyjścia w analizie zachowań politycznych, nie można się ograniczać do ich egzegezy wzbogaconej jedynie o komentarz właściwy nauce prawa. Normatywny aspekt systemów politycznych nie oddaje złożoności życia politycznego, w którym istotną rolę odgrywają takie czynniki, jak: tradycja, uwarunkowania historyczne, sytuacja gospodarcza, struktura konfliktów społecznych czy też osobowość polityków. Rozwiązania prawne są dla przedstawiciela nauki o polityce ramami ograniczającymi swobodę rzeczywistych zachowań, a nie opisem rzeczywistości. Oznacza to, że pytania, jakie stawia politolog, muszą się różnić od pytań konstytucjonalisty. Chcielibyśmy zwrócić baczniejszą niż dotąd uwagę na te odmienności, ale również na wzajemne powiązania obu dyscyplin.

 

Z Przedmowy

 • ANDRZEJ ANTOSZEWSKI, Przedmowa

Zasada reprezentacji w ponowoczesnym systemie politycznym

 • JAROSŁAW SZYMANEK, Zasada reprezentacji w nowej i ponowoczesnej polityce. Zagadnienia do dyskusji
 • MACIEJ POTZ, Fikcje polityczne i legitymizacja władzy w demokracji
 • DARIUSZ SKRZYPIŃSKI, Odpowiedzialność sędziów w świetle zjawiska judykalizacji polityki
 • PAWEŁ LAIDLER, Problematyka reprezentacji i odpowiedzialności w kontekście funkcjonowania amerykańskiego urzędu Solicior General
 • RAFAŁ KLEPKA, Zasada reprezentacji i siła oddziaływania izb drugich parlamentów zachodnioeuropejskich państw federalnych

Ponowoczesny system tworzenia polityki publicznej

 • RYSZARD HERBUT, Reżimy regulacyjne — czy nowy kontekst tworzenia polityki publicznej?
 • IWONA MACEK, Dylematy ponowoczesnej rzeczywistości na przykładzie środowiska jako dobra publicznego
 • KRZYSZTOF KOWALCZYK, Kościół katolicki jako podmiot oddziałujący na system polityczny
 • ANDRZEJ POGŁÓDEK, Instytucja referendum ogólnokrajowego w Mołdawii

Recenzje

 • Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej. Dwie dekady doświadczeń, red. Arkadiusz Czwołek, Magdalena Nowak-Paralusz, Karolina Gawron-Tabor (Piotr Lechowicz)
 • WALDEMAR WOJTASIK, Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka (Mateusz Zieliński)
 • PRZEMYSŁAW ŻUKIEWICZ, Przywództwo prezydenckie w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku. Analiza porównawcza (Michał Banaś)
 • MATEUSZ BŁASZCZYK, W poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miast. Meandry ekonomii politycznej (Piotr Drzewiński)
 • JACEK POGORZELSKI, Praktyczny marketing miast i regionów (Arleta Ciarczyńska)

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter