Prawo CCCXVII

Lidia Klat-Wertelecka (red.)
ISSN: 0524-4544
Liczba stron: 228
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 35,00 PLN   

Numer 317 „Prawa” z 2015 r. zawiera publikacje dotyczące aktualnych problemów prawa konstytucyjnego, unijnego, administracyjnego, finansowego, cywilnego, karnego oraz z zakresu komparatystyki prawniczej. Na szczególną uwagę zasługują rozważania z zakresu prawa finansowego na temat roli bankowości centralnej w obliczu kryzysu oraz różnic kursowych w podatkach dochodowych w działalności przedsiębiorców. Dwa artykuły i glosa dotyczą problematyki stosowania prawa Unii Europejskiej — w dziedzinie transportu lotniczego, prawa azylowego oraz obowiązywania prawa unijnego w postępowaniu przed sądami krajowymi w tzw. sytuacji czysto wewnętrznej. Analiza prawnoporównawcza została zaprezentowana w tekstach omawiających ekonomiczną analizę konstytucji Nowej Zelandii oraz instytucję wydziedziczenia w prawie stanu Luizjana. Numer „Prawa” zawiera także sprawozdanie z konferencji naukowej „Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym”, która odbyła się we Wrocławiu 12−13 września 2014 r.

 • MICHAŁ BURSZTYNOWICZ, Wykonalność nieostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę
 • MIROSŁAW DELA, Problematyka tożsamości personalnej w kontekście powołania i zatrudnienia jednoosobowego zarządu w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • TOMASZ GAWLICZEK, Przepisy karne ustawy o ochronie prawnej odmian roślin — przyczynek do roli prawa karnego gospodarczego w ochronie własności intelektualnej
 • ANNA GRODECKA, Rola bankowości centralnej w zapewnieniu stabilności systemu finansowego. Nowe wyzwania w obliczu kryzysu
 • JAKUB KOCIUBIŃSKI, Transport lotniczy jako usługa użyteczności publicznej — analiza unijnego modelu regulacji
 • BARBARA KOWALCZYK, Kompetencje dyskrecjonalne państw w podstawach prawnych systemu dublińskiego
 • IRENA KRAUZE-LISOWIEC, Юридическая компаративистика. Общая характеристика
 • JOANNA SIEKIERA, Ekonomiczna analiza konstytucji Nowej Zelandii. Zarys problemu
 • ADAM SOBOTA, Wydziedziczenie w prawie polskim i prawie stanu Luizjana
 • PIOTR STANISŁAWISZYN, Różnice kursowe w podatkach dochodowych w działalności przedsiębiorców
 • ŁUKASZ STĘPKOWSKI, Purely internal situations in European Union law after Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson
 • JOANNA ŻAK, Postulowane zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w dobie europeizacji

GLOSY

 • RADOSŁAW BULEJAK, Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25listopada 2013 r., IOPS 9/13
 • ANGELIKA DRELICHOWSKA, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2013 r., II FSK 2026/11
 • KRZYSZTOF JANKOWSKI, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego PK II 290/11 z dnia 28 czerwca 2012r.
 • DARIA KOSTECKA-JURCZYK, Zastosowanie art. 101 ust. 1 TFUE przez krajowe organy antymonopolowe w sytuacji, gdy porozumienie ograniczające konkurencję spełnia kryteria de minimis a konkurencja zostaje w znacznym stopniu ograniczona — glosa do orzeczenia z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-226/11 Expedia  

SPRAWOZDANIA

 • BEATA MADEJ, MARCIN RUDNICKI, Sprawozdanie z konferencji naukowej — „Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym”, Wrocław 12−13 września 2014 r.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter