Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 36, nr 2

Marek Maciejewski, Tomasz Scheffler (red.)
ISSN: 2300-7249
Liczba stron: 128
Rok wydania: 2014
Cena: 22,00 PLN   

W tym numerze kwartalnika „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) czytelnik otrzymuje między innymi artykuł Jacka Bartyzela o stosunku Francisco Elías de Tejada y Spínola wobec frankizmu. Marek Maciejewski zajmuje się stosunkiem Adolfa Hitlera do spraw polskich. Marta Baranowska i Paweł Fiktus piszą o państwie i religii w poglądach Fryderyka Nietzschego i Mikołaja Bierdiajewa. Maciej Marszał swój artykuł poświęca komunizmowi w poglądach Antoniego Kwiatkowskiego. Numer kończy Iwony Gołębiewskiej analiza komparatystyczna współczesnego nacjonalizmu państw Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej.

Artykuły problemowe
Jacek Bartyzel, Tradycjonalizm a dyktatura Francisco Elías de Tejada y Spínola wobec frankizmu
Marek Maciejewski, Stosunek Adolfa Hitlera do spraw polskich od zarania nazizmu do jego upadku
Marta Baranowska, Paweł Fiktus, Państwo a religia w poglądach Fryderyka Nietzschego i Mikołaja Bierdiajewa. O religijnych aspektach władzy w świecie „martwego Boga” i kształtującego się systemu komunistycznego
Maciej Marszał, Komunizm w poglądach Antoniego Kwiatkowskiego (1920–1939)
Iwona Gołębiewska, Analiza komparatystyczna współczesnego nacjonalizmu państw Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej

Articles
Jacek Bartyzel, Traditionalism and dictatorship. Francisco Elías de Tejada y Spínola’s attitude to francoism
Marek Maciejewski, Adolf Hitler’s attitude to Polish affairs from the beginning of nazism until its fall
Marta Baranowska, Paweł Fiktus, The state and religion in the views of Friedrich Nietzsche and Nikolai Berdyaev. On the religious aspects of power in aworld of the “dead God” and emerging communist system
Maciej Marszał, Communism in Antoni Kwiatkowski’s views (1920–1939)
Iwona Gołębiewska, A comparative analysis of contemporary nationalism in countries of Western, and Central and Eastern Europe

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter