Sytuacje konfliktu społecznego. Przyczyny — Sposoby rozwiązywania — Skutki

Danuta Borecka-Biernat
ISBN: 978-83-229-3452-4
Liczba stron: 356
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Nakład wyczerpany

Kolejny tom „Prac Psychologicznych" zawiera 19 artykułów, które łączy wspólna problematyka, jaką jest zagadnienie konfliktów. Problematyce tej zarówno teoretycy, jak i badacze poświęcili już wiele uwagi i w tym obszarze pojawiło się szczególnie dużo opracowań. Jednakże nadal — jak Redaktorka opracowania słusznie zauważa we Wstępie — wiele kwestii wymaga wyjaśnienia.

Stale też rodzą się się nowe, kolejne pytania. Wszystko to powoduje, że pojawienie się jeszcze jednego opracowania poświęconego problematyce konfliktów należy uzna za w pełni uzasadnione, a zawarte w nim treści za wnoszące wiele do dyskusji w tym obszarze.
Szczególnie ważne i cenne są podejmowane w tym opracowaniu rozważania teoretyczne, które dają możliwość spojrzenia na zagadnienie konfliktu w szerszym kontekście teoretycznym, a także pozwalają na usystematyzowanie pewnych ważnych kwestii. Duże znaczenie mają także opracowania o charakterze empirycznym, będące sprawozdaniami z badań własnych ich Autorów. Wyniki prezentowanych badań poszerzają i weryfikują dotychczasową wiedzę na temat konfliktów w relacjach interpersonalnych.

Z recenzji prof. dr hab. Bogusławy Lachowskiej

Wstęp (Danuta BORECKA-BIERNAT)
Część I. W poszukiwaniu źródeł sytuacji konfliktu społecznego

 • Rozdział 1. Podwójna niegościnność świata dla młodego pokolenia — nowy wymiar konfliktu młodzieży ze światem jej życia (Ewa WYSOCKA)
 • Rozdział 2. Konflikty interpersonalne. Porównanie młodzieży i dorosłych (Dorota CZAKON)
 • Rozdział 3. Obraz wybranych sytuacji konfliktowych i sposobów ich rozwiązywania w percepcji rodziców adolescentów — analiza psychologiczna (Katarzyna WALĘCKA-MATYJA)
 • Rozdział 4. Work–family conflict and marital satisfaction: The importance of financial satisfaction (Vaida GABE, Natalija NORVILE i Renata MACKONIENE)
 • Rozdział 5. Parentyfikacja dziadków warunkiem bezkonfliktowości w rodzinach o różnej strukturze (Elżbieta NAPORA)
 • Rozdział 6. Paradygmaty dydaktyczne a sytuacje konfliktowe w szkole (Tomasz ZIMNY)
 • Rozdział 7. Znaczenie proksemiki w (de)eskalacji konfliktów interpersonalnych w klasie szkolnej (Wiesław SIKORSKI)
 • Rozdział 8. Antypody konfliktu — zaufanie w procesie edukacyjnym (Krzysztof POLAK)

Część II. Sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktu społecznego: specyfika i predyktory

 • Rozdział 9. Przebieg konfliktów interpersonalnych wśród dzieci (Małgorzata CYWIŃSKA)
 • Rozdział 10. Strategies for coping with situations of social conflict versus sex and age of Polish pupils of secondary schools in Vilnius (Danuta BORECKA-BIERNAT, Gražina ČIULADIENE)
 • Rozdział 11. Osobowość a style rozwiązywania konfliktów (Krystyna WĘGŁOWSKA-RZEPA, Justyna JAGIEŁŁO)
 • Rozdział 12. Zachowania agresywne w sytuacji konfliktów społecznych a postawa twórcza (Małgorzata KUŚPIT)
 • Rozdział 13. Rozwiązywanie konfliktów w kryzysie rozwodowym a psychologiczne uwarunkowania gotowości do udziału w mediacjach rodzinnych (Hanna PRZYBYŁA-BASISTA)
 • Rozdział 14. Practical aspects of mediation in inheritance disputes (Natalija KAMINSKIENĖ, Viktorija PAPLAUSKAITĖ)
 • Rozdział 15. Conflict culture and leadership in Vilnius district municipality administration (Daiva RAČELYTĖ, Julija SUDUIKA)

Część III. Skutki sytuacji konfliktu społecznego

 • Rozdział 16. Skipping school in early adolescents in the Czech Republic: Association with problems and conflicts in the family and at school (Zdenka STRÁNSKÁ, Ivana POLEDŇOVÁ, Iveta REBROVÁ)
 • Rozdział 17. Women’s and men’s experiences of domestic violence: Narrative analysis (Jolanta SONDAITĖ)
 • Rozdział 18. Rozwód w perspektywie narracji kobiet (Bogna BARTOSZ, Anna REZNER, Marta TORBIARCZYK)
 • Rozdział 19. Mobbing jako specyficzny rodzaj konfliktu społecznego (Anna SKROBOL, Katarzyna DURNIAT)

Bibliografia
Streszczenia rozdziałów
Autorzy

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter