Prace Psychologiczne LXIII. Sytuacje konfliktu społecznego. Przyczyny — Sposoby rozwiązywania — Skutki

Danuta Borecka-Biernat
ISBN: 978-83-229-3452-4
Liczba stron: 356
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Nakład wyczerpany

Kolejny tom „Prac Psychologicznych" zawiera 19 artykułów, które łączy wspólna problematyka, jaką jest zagadnienie konfliktów. Problematyce tej zarówno teoretycy, jak i badacze poświęcili już wiele uwagi i w tym obszarze pojawiło się szczególnie dużo opracowań. Jednakże nadal — jak Redaktorka opracowania słusznie zauważa we Wstępie — wiele kwestii wymaga wyjaśnienia.

Stale też rodzą się się nowe, kolejne pytania. Wszystko to powoduje, że pojawienie się jeszcze jednego opracowania poświęconego problematyce konfliktów należy uzna za w pełni uzasadnione, a zawarte w nim treści za wnoszące wiele do dyskusji w tym obszarze.
Szczególnie ważne i cenne są podejmowane w tym opracowaniu rozważania teoretyczne, które dają możliwość spojrzenia na zagadnienie konfliktu w szerszym kontekście teoretycznym, a także pozwalają na usystematyzowanie pewnych ważnych kwestii. Duże znaczenie mają także opracowania o charakterze empirycznym, będące sprawozdaniami z badań własnych ich Autorów. Wyniki prezentowanych badań poszerzają i weryfikują dotychczasową wiedzę na temat konfliktów w relacjach interpersonalnych.

Z recenzji prof. dr hab. Bogusławy Lachowskiej

Wstęp (Danuta BORECKA-BIERNAT)
Część I. W poszukiwaniu źródeł sytuacji konfliktu społecznego
Rozdział 1. Podwójna niegościnność świata dla młodego pokolenia — nowy wymiar konfliktu młodzieży ze światem jej życia (Ewa WYSOCKA)
Rozdział 2. Konflikty interpersonalne. Porównanie młodzieży i dorosłych (Dorota CZAKON)
Rozdział 3. Obraz wybranych sytuacji konfliktowych i sposobów ich rozwiązywania w percepcji rodziców adolescentów — analiza psychologiczna (Katarzyna WALĘCKA-MATYJA)
Rozdział 4. Work–family conflict and marital satisfaction: The importance of financial satisfaction (Vaida GABE, Natalija NORVILE i Renata MACKONIENE)
Rozdział 5. Parentyfikacja dziadków warunkiem bezkonfliktowości w rodzinach o różnej strukturze (Elżbieta NAPORA)
Rozdział 6. Paradygmaty dydaktyczne a sytuacje konfliktowe w szkole (Tomasz ZIMNY)
Rozdział 7. Znaczenie proksemiki w (de)eskalacji konfliktów interpersonalnych w klasie szkolnej (Wiesław SIKORSKI)
Rozdział 8. Antypody konfliktu — zaufanie w procesie edukacyjnym (Krzysztof POLAK)
Część II. Sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktu społecznego: specyfika i predyktory
Rozdział 9. Przebieg konfliktów interpersonalnych wśród dzieci (Małgorzata CYWIŃSKA)
Rozdział 10. Strategies for coping with situations of social conflict versus sex and age of Polish pupils of secondary schools in Vilnius (Danuta BORECKA-BIERNAT, Gražina ČIULADIENE)
Rozdział 11. Osobowość a style rozwiązywania konfliktów (Krystyna WĘGŁOWSKA-RZEPA, Justyna JAGIEŁŁO)
Rozdział 12. Zachowania agresywne w sytuacji konfliktów społecznych a postawa twórcza (Małgorzata KUŚPIT)
Rozdział 13. Rozwiązywanie konfliktów w kryzysie rozwodowym a psychologiczne uwarunkowania gotowości do udziału w mediacjach rodzinnych (Hanna PRZYBYŁA-BASISTA)
Rozdział 14. Practical aspects of mediation in inheritance disputes (Natalija KAMINSKIENĖ, Viktorija PAPLAUSKAITĖ)
Rozdział 15. Conflict culture and leadership in Vilnius district municipality administration (Daiva RAČELYTĖ, Julija SUDUIKA)
Część III. Skutki sytuacji konfliktu społecznego
Rozdział 16. Skipping school in early adolescents in the Czech Republic: Association with problems and conflicts in the family and at school (Zdenka STRÁNSKÁ, Ivana POLEDŇOVÁ, Iveta REBROVÁ)
Rozdział 17. Women’s and men’s experiences of domestic violence: Narrative analysis (Jolanta SONDAITĖ)
Rozdział 18. Rozwód w perspektywie narracji kobiet (Bogna BARTOSZ, Anna REZNER, Marta TORBIARCZYK)
Rozdział 19. Mobbing jako specyficzny rodzaj konfliktu społecznego (Anna SKROBOL, Katarzyna DURNIAT)
Bibliografia
Streszczenia rozdziałów
Autorzy

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter