Polityka polskich władz komunistycznych wobec Kościoła rzymskokatolickiego

Barbara I. Rogowska
ISBN: 978-83-229-3336-7
Liczba stron: 608
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013

Cena: 59,00 PLN   47,20 PLN  

Politologiczna monografia z zakresu polityki wyznaniowej odpowiada na pytanie o istotę i uwarunkowania polityki wyznaniowej, zawiera rekonstrukcję mechanizmów decyzyjnych obecnych w polityce wyznaniowej dekady lat 70. XX wieku, obejmującej zarówno instrumentarium instytucjonalne, jak i relacje funkcjonalne. Politykę wyznaniową zaprezentowano na poziomie  ideologicznym, politycznym, praktycznym i operacyjnym służb specjalnych.
To studium politologiczne oparte na oryginalnych źródłach archiwalnych jest podbudowane teoretyczną, semantyczną, teoriopoznawczą i metodologiczną refleksją.
Autorka z powodzeniem wykorzystała przyjęty model badawczy (trójfazowy morfogenetyczny) do analizy organizacji, kierunków, podmiotów i procedur decyzyjnych polityki wyznaniowej. Elementy egzemplifikacyjne odnoszą się do dolnośląskiego case study, będącego wszak częścią centralistycznej polityki kierownictwa PZPR.

UWAGA: ostatnie egzemplarze, posiadają uszkodzenia okładek

Wprowadzenie
Rozdział 1. Istota i założenia polityki wyznaniowej
1.1. Sposoby definiowania polityki wyznaniowej
1.2. Historycznie ukształtowane modele polityki wyznaniowej
1.3. Założenia postępowania badawczego
Rozdział 2. Kierunki polskiej polityki wyznaniowej na przełomie XIX i XX wieku
2.1. Uwarunkowania społeczno-polityczne i kulturowe polityki wyznaniowej państw zaborczych
2.2. Polityka wyznaniowa w II RP
2.3. Polityka wyznaniowa władz okupacyjnych na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej
Rozdział 3. Polityka wyznaniowa władz PRL wobec Kościoła rzymskokatolickiego w latach 70.
3.1. Specyfika polityki wyznaniowej w systemie politycznym PRL
3.2. Podmioty i organizacja polityki wyznaniowej w latach 70.
3.3. Kierunki i organizacja polityki wyznaniowej w latach 70.
3.4. Procedury podejmowania decyzji w zakresie polityki wyznaniowej
Rozdział 4. Realizacja polityki władz wobec Kościoła rzymskokatolickiego w terenie — przypadek Dolnego Śląska
4.1. Stosunek władz komunistycznych wobec dolnośląskiego duchowieństwa katolickiego
4.2. Polityka władz w zakresie budownictwa sakralnego i kościelnego na Dolnym Śląsku
4.3. Zasady poboru alumnów do wojska
4.4. Polityka finansowa władz komunistycznych wobec Kościoła rzymskokatolickiego w latach 70.
Rozdział 5. Formy walki ideologicznej władz komunistycznych z Kościołem rzymskokatolickim w latach 70. na przykładzie Dolnego Śląska
5.1. Polityka laicyzacyjna państwa
5.2. Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży
5.3. Rozwój obrzędowości świeckiej
5.4. Polityka władz komunistycznych wobec kultu religijnego
Rozdział 6. Efektywność polityki wyznaniowej władz PRL
6.1. Transformacja stosunków państwo–Kościół na płaszczyźnie społeczno-politycznej
6.2. Proces zmian i uwarunkowań cywilizacyjnych w sferze ideacyjnej
6.3. Prognozowany dyskurs między podmiotami uczestniczącymi w polityce wyznaniowej
Zakończenie
Wykaz ważniejszych skrótów
Bibliografia
Summary
Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter