W poszukiwaniu sensu. O prozie Siergieja Dowłatowa

Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak
ISBN: 978-83-229-3467-8
Liczba stron: 308
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 39,00 PLN   

Książka poświęcona jest twórczości jednego z najciekawszych, a zarazem najważniejszych pisarzy rosyjskich II połowy XX wieku — Siergieja Dowłatowa (1941–1990). Spod warstwy humoru, jakim przepełnione są jego utwory, autorka wydobywa problematykę egzystencjalną, której inni, skądinąd liczni badacze nie poświęcali dotąd większej uwagi. Prezentowana monografia jest zatem nie tylko pierwszą w Polsce tak obszerną rozprawą o prozie Dowłatowa, lecz także pierwszym studium analizującym jej filozoficzny wymiar w rusycystyce światowej. Zaproponowana próba spojrzenia na warstwę ideową i poetykę dzieł Dowłatowa obejmuje takie zagadnienia, jak: kategoria absurdu, wpływ głównych nurtów egzystencjalizmu (obcość w świecie, wolność i przypadek, życie i śmierć) i jego rosyjska specyfika (ucieczka w alkoholizm, związki z estetyką Daniiła Charmsa), problem ironii, stereotypu i intertekstualności. W pracy wykorzystującej bogatą polską, rosyjską i zachodnią literaturę poświęconą Dowłatowowi przedstawiona została też biografia pisarza, a problemowo zorientowanej analizie poddano bodaj wszystkie jego utwory.

Uwagi wstępne
Część pierwsza. Założenia
Siergiej Dowłatow — opinie i oceny
Absurd jako pojęcie w filozofii
Absurd jako kategoria estetyki
Część druga. Homo absurdus
Obcy w świecie. Echa filozofii Alberta Camusa
Między wolnością a przypadkiem. Echa filozofii Jeana-Paula Sartre’a
Życie jest krótkie. Skończoność egzystencji i strach przed śmiercią
Jasność na dnie butelki. Ucieczka w alkohol
Absurdysta w poszukiwaniu sensu. Tradycje estetyki absurdu Daniiła Charmsa
Część trzecia. Homo ironicus
Ironia jako dystans wobec rzeczywistości
Stereotyp jako ironiczny obraz innego
Ironia intertekstualna
Uwagi końcowe
Nota bibliograficzna
Bibliografia
Резюме
Summary
Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter