W poszukiwaniu sensu. O prozie Siergieja Dowłatowa

Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak
ISBN: 978-83-229-3467-8
Liczba stron: 308
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 39,00 PLN   

Książka poświęcona jest twórczości jednego z najciekawszych, a zarazem najważniejszych pisarzy rosyjskich II połowy XX wieku — Siergieja Dowłatowa (1941–1990). Spod warstwy humoru, jakim przepełnione są jego utwory, autorka wydobywa problematykę egzystencjalną, której inni, skądinąd liczni badacze nie poświęcali dotąd większej uwagi. Prezentowana monografia jest zatem nie tylko pierwszą w Polsce tak obszerną rozprawą o prozie Dowłatowa, lecz także pierwszym studium analizującym jej filozoficzny wymiar w rusycystyce światowej. Zaproponowana próba spojrzenia na warstwę ideową i poetykę dzieł Dowłatowa obejmuje takie zagadnienia, jak: kategoria absurdu, wpływ głównych nurtów egzystencjalizmu (obcość w świecie, wolność i przypadek, życie i śmierć) i jego rosyjska specyfika (ucieczka w alkoholizm, związki z estetyką Daniiła Charmsa), problem ironii, stereotypu i intertekstualności. W pracy wykorzystującej bogatą polską, rosyjską i zachodnią literaturę poświęconą Dowłatowowi przedstawiona została też biografia pisarza, a problemowo zorientowanej analizie poddano bodaj wszystkie jego utwory.

 • Uwagi wstępne

Część pierwsza. Założenia

 • Siergiej Dowłatow — opinie i oceny
 • Absurd jako pojęcie w filozofii
 • Absurd jako kategoria estetyki

Część druga. Homo absurdus

 • Obcy w świecie. Echa filozofii Alberta Camusa
 • Między wolnością a przypadkiem. Echa filozofii Jeana-Paula Sartre’a
 • Życie jest krótkie. Skończoność egzystencji i strach przed śmiercią
 • Jasność na dnie butelki. Ucieczka w alkohol
 • Absurdysta w poszukiwaniu sensu. Tradycje estetyki absurdu Daniiła Charmsa

Część trzecia. Homo ironicus

 • Ironia jako dystans wobec rzeczywistości
 • Stereotyp jako ironiczny obraz innego
 • Ironia intertekstualna

Uwagi końcowe
Nota bibliograficzna
Bibliografia
Резюме
Summary
Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter