Forum Socjologiczne 5. Cywilizacje w perspektywie socjologicznej. Stan i kierunki badań nad cywilizacjami współczesnego świata

Piotr Pieńkowski, Zdzisław Zagórski (red.)
ISSN: 2083-7763
Liczba stron: 348
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 30,00 PLN   

Piąty tom „Forum Socjologicznego” poświęcony jest cywilizacjom w perspektywie socjologicznej. Tematyka ta jest dziś szczególnie istotna, ponieważ wzajemne oddziaływania między cywilizacjami mają współcześnie kluczowe znaczenie dla konstruowania społecznego ładu, ponad poziomem społeczeństw narodowych — na poziomie megastrukturalnym. W tomie znalazły się artykuły poświęcone przede wszystkim socjologicznemu ujęciu problematyki cywilizacyjnej, uzupełnione refleksją o charakterze politologicznym, historycznym czy filozoficznym. Badania prowadzone są zarówno w aspekcie teoretyczno-metodologicznym, jak i analizy konkretnych procesów zachodzących w cywilizacjach współczesnego świata. Publikacja wpisuje się w rozwijaną w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego (między innymi przez cykl konferencji „Cywilizacje w perspektywie socjologicznej”) problematykę cywilizacjologii.

 • Wprowadzenie

Część I. Teoretyczno-metodologiczne problemy badań nad cywilizacjami

 • ZDZISŁAW ZAGÓRSKI, Model wielowariantowego ujmowania rzeczywistości społecznej a perspektywa badań nad wspólnotami cywilizacyjnymi
 • BOHDAN GÓRSKI, Alternatywa XXI wieku: „zderzenie cywilizacji” czy zwycięstwo zdrowego rozsądku
 • ANDRZEJ BOCZKOWSKI, Cywilizacja, ideologia, edukacja. Prolegomena do analizy wzajemnych relacji
 • JACEK MIANOWSKI, Znaczenie kryzysu w refleksji Floriana Znanieckiego nad cywilizacją
 • KATERYNA NOVIKOVA, Naśladownictwo vs wyjątkowość: wybrane cechy cywilizacji radzieckiej w dziele Siergieja Kara-Murzy
 • MAREK JEDLIŃSKI, Cywilizacja europejska i Rosja — konfrontacje i perspektywy dialogiczne. Zarys myśli filozoficznej Iwana Kiriejewskiego
 • KAROLINA BLECHARCZYK, Cywilizacja rosyjska w perspektywie eurazjatyckiej
 • JAKUB KRZYSZTOF ADAMSKI, Kosmopolici i antykosmopolici — jako siły konstruujące i dekonstruujące „ład” cywilizacyjny
 • JUSTYNA TOMCZYK, Patriarchat a rozwój cywilizacji. Podejście feministyczne
 • ARKADIUSZ PEISERT, Cywilizacyjna geneza idei społeczeństwa obywatelskiego

Część II. Cywilizacje współczesnego świata

 • ŁUKASZ KASZKOWIAK, Imperializm popkulturowy — zjawisko kultury masowej w świetle procesów globalnych
 • MICHAŁ PIENIAS, Wpływ procesu globalizacji na kształt współczesnego państwa typu welfare state
 • BARTOSZ PŁOTKA, Biopolityka i eugenika jako wyzwania cywilizacyjne. Podstawowe rozróżnienia teoretyczne
 • PIOTR NAPIERAŁA, Guy Sorman i jego obrona liberalnego uniwersalizmu w odniesieniu do Chin
 • MACIEJ RYBICKI, Procesy przystosowawcze w migracjach międzycywilizacyjnych na przykładzie muzułmańskich imigrantów we Wrocławiu
 • TOMASZ M. RUDOWSKI, Zderzenie cywilizacji. Latynoamerykańskie versus zachodnie rozumienie kategorii postępu, rozwoju i nowoczesności
 • PIOTR PIEŃKOWSKI, Pęknięcie wewnątrz cywilizacji? (Dez)integracja transatlantycka
 • STANISŁAW KAMYKOWSKI, Od Olimpii do Soczi — idee ruchu olimpijskiego na gruncie różnych cywilizacji

Konferencje i recenzje

 • Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferncji naukowej Rynek szkół, uczelni i zajęć sportowych oraz jego aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej (Wrocław, 7–8 czerwca 2013) (Aneta Kierczewska)
 • Sprawozdanie z XXV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa państwa (Wrocław, 7–8 maja 2014) (Daria Hofman)
 • Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy — wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne (Wrocław, 9–10 października 2014) (Barbara Wiśniewska-Paź)
 • Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej Społeczne granice pracy. Przemiany w sferze pracy w XXI-wiecznym kapitalizmie (Wrocław, 14–15 listopada 2014) (Adam Mrozowicki, Joanna Róg-Ilnicka)
 • Bohdan Górski, Jak przeżyć kapitalizm (recenzja: Michał Cebula)
 • Władysław Misiak, Smutek enklaw biedy i blichtr osiedli rezydencyjnych w badaniach metodą fotograficzną (recenzja: Mikołaj Krasnodębski)
 • Skizzen über den Totalitarismus (Szkice o totalitaryzmie) (recenzja: Irena Kurasz)
 • Janusz Balicki, Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej (recenzja: Zbigniew Kurcz)

Noty o autorach tekstów

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter