Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 2/2014: Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia

Agnieszka Matusiak (red.)
ISSN: 2353-8546
Liczba stron: 408
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 45,00 PLN   29,00 PLN  

Prezentowany drugi tom Miscellanea Posttotalitariana Wratislawiensia został pomyślany jako głos w dyskusji nad rozszerzeniem zakresu studiów postkolonialnych o postsocjalistyczne doświadczenie imperialne europejskich kultur i literatur byłego bloku wschodniego. Autorzy opublikowanych tekstów podejmują śmiałą próbę zmiany znaczenia badań postkolonialnych, ustalonych w anglosaskim kręgu naukowym, poprzez nadanie swym dociekaniom badawczym odmiany regionalnej, właściwej dla eksplorowanego przez nich obszaru geokulturowego, tj. białoruskiego, chorwackiego, czeskiego, niemieckiego, polskiego, rosyjskiego, rumuńskiego, serbskiego i ukraińskiego. Badacze ci — wywodzący się z czołowych slawistycznych ośrodków naukowych Polski, a także Australii, Kanady, Rosji, Rumunii czy Ukrainy — sięgnęli też po optykę porównawczą w zakresie dyskursu postkolonialnego i genderowego, starając się wykazać  podobieństwa i różnice, zwłaszcza w aspekcie ich wpływu na ponowoczesne tożsamości społeczno-kulturowe i narodowe w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej po przełomach ustrojowych z lat 1989 i 1991.

Studia postkolonialne: diagnozy — hierarchie — perspektywy rozwoju

 • STEPHEN VELYCHENKO, Kwestia kolonializmu rosyjskiego w ukraińskiej debacie intelektualnej: zależność polityczna, tożsamość narodowa, rozwój ekonomiczny (tłum. Marcin Gaczkowski)
 • СЕРГІЙ ТРОЯН, Постколоніальні студії: Україна в постколоніальних дослідженнях
 • MARKO PAWŁYSZYN, Postkolonialność jako metoda i mentalność: ukraińskie literaturoznawstwo 1991–2011 (tłum. Dariusz Skórczewski)
 • TАМАРА ГУНДОРОВА, Postorientalizm, romans imigrancki i nowe możliwości studiów postkolonialnych w Europie Wschodniej: Zarys dziejów traktora po ukraińsku Mariny Lewyckiej (tłum. Maciej Mularczyk)
 • BOGDAN ŞTEFĂNESCU, Studium analogii między postkomunizmem a postkolonializmem (tłum. Mateusz Świetlicki)

Gender i postkolonialny kanon kulturowy

 • BOGUSŁAW BAKUŁA, Rewizje, lustracje, banicje. O niektórych genderowych zjawiskach i aspektach konstruowania kanonu literackiego w Europie Środkowo-Wschodniej

Dyskurs genderowy a tożsamości narodowo-kulturowe

 • KATARZYNA GLINIANOWICZ, Czarnobrewe i czarnoziemy. O szlacheckim pożądaniu kolonialnym Ukrainy
 • OЛЕКСАНДР ПРОНКЕВИЧ, Ukraińska rekonkwista: „archeologia” pewnego hasła (tłum. Anna Ursulenko)

Gender a gatunki literackie

 • МАРТА ВАРИКАША, Секс і кохання у ґендерному вимірі

Postkolonialny dyskurs genderowy jako transgresyjna narracja w kulturze, literaturze i sztuce

 • DARIUSZ SKÓRCZEWSKI, Stawiam na Tolka Banana, czyli o połowiczności serialowej dekonstrukcji dyskursów władzy
 • МАРИЯ ЛИТОВСКАЯ, Образ достойного будущего в постсоветских изданиях для девушек-подростков
 • АЛЛА ТАТАРЕНКО, Переплетіння текстуального і тілесного кодів у прозі сербських постмодерністів
 • GABRIELA ABRASOWICZ, MAGDALENA KOCH, Re-wizje Europy we współczesnym dramacie chorwackim (Europa — Monolog dla Matki Courage i jej dzieci Ivany Sajko)
 • KATARZYNA TACZYŃSKA, Odzyskać przeszłość. Obóz Goli otok w relacjach kobiet. Przypadek Milki Žiciny
 • НАТАЛІЯ ЛЕБЕДИНЦЕВА, «Не руш моїх кіл…»: усвідомлена маскулінність як постколоніальний виклик (на матеріалі поетичного доробку О. Забужко)
 • ОЛЬГА ТИХОНОВА, Оппозиция «фемининность-маскулинность» и проблема общения в современной немецкой «женской литературе»
 • MARTA SMOLIŃSKA, Dzięki bogu jestem kobietą! Beaty Ewy Białeckiej genderowe dialogi z ikonografią chrześcijańską

Archiwum

 • PATRICIA NELL WARREN (PATRYCJA KYŁYNA), Tragedia pszczół — będąc poetką na wygnaniu (tłum. Mateusz Świetlicki)

Silva rerum

 • ЛЮДМИЛА ТАРНАШИНСЬКА, Антропологія тілесного як модус ідентифікації українських шістдесятників
 • RAFAŁ CZACHOR, Postradziecka trauma jako bariera demokratyzacji Białorusi

Recenzje, omówienia, przeglądy

 • MATEUSZ ŚWIETLICKI, Michael Kimmel, Angry White Men: American Masculinity at the End of and Era, New York 2013
 • MATEUSZ ŚWIETLICKI, Jacek Kochanowski, Socjologia seksualności. Marginesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013
 • KATARZYNA GLINIANOWICZ, Dariusz Skórczewski, Teoria — literatura — dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013
 • MATEUSZ ŚWIETLICKI, Віталій Чернецький, Картографуючи посткомуністичні культури: Росія та Україна в контексті глобалізації, Критика, Київ 2013  
 • MARCIN GACZKOWSKI, Grzegorz Motyka, Cień Kłyma Sawura. Polsko-ukraiński konflikt pamięci, Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2013
 • RAFAŁ CZACHOR, Andrzej Poczobut, System Białoruś, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013
 • MATEUSZ ŚWIETLICKI, Kathryn Bond Stockton, The Queer Child, or Growing Sideways in the Twentieth Century, Duke University Press, Durham 2009
 • OЛЬГА БАРАБАШ-РЕВАК, Анна Урсуленко, Роль фольклору у формуванні української національно-культурної ідентичності (на матеріалі суспільно-культурної публіцистики 1991–2004 рр.), Видав. Вроцлавського університету, Вроцлав 2013

Nadesłane książki i czasopisma
Noty o Autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter