Mykwa — rytuał i historia

Joanna Lisek (red.)
ISBN: 978-83-229-3479-1
Liczba stron: 244
Rok wydania: 2014

W najnowszym tomieBibliotheca Judaica" pt. Mykwa — rytuał i historia temat rytualnych łaźni żydowskich — mykw — ukazany jest w ujęciu architektonicznym, archeologicznym, folklorystycznym, feministycznym, historycznym opartym na badaniach archiwalnych. Poza tym znajdziemy tu teksty wprowadzające problematykę mykw w kwestię chasydzką oraz w obręb pamięci zbiorowej zapisanej na kartach ksiąg pamięci, a także zagadnień związanych z procesami modernizacji żydowskiej i prawa rabinicznego.

Przybliżenia
JOANNA LISEK, Wstęp
ICCHAK RAPOPORT, Co to jest mykwa הווקמ?
BARTŁOMIEJ STAWIARSKI, Mykwy aszkenazyjskie w średniowieczu na tle porównawczym
Architektura
ANNA JAKIMYSZYN, Łaźnia ludowa gminy izraelickiej przy ulicy Paulińskiej w Krakowie (dzieje zakładu do 1939 roku)
ANNA JAKIMYSZYN, Loch głęboki i smrodliwy dla starozakonnych niezbędny... czyli o postrzeganiu w dobie autonomii galicyjskiej mykwy przy ulicy Szerokiej w Krakowie
JERZY KICHLER, Mykwa w budynku przy ulicy Włodkowica 9 we Wrocławiu
Religia, państwo, prawo
AGATA RYBIŃSKA, Mykwa niechciana — mykwa zapomniana? Mykwa nieobecna w procesie modernizacji Żydów niemieckich w XIX wieku?
TAMARA WŁODARCZYK, Przepisy prawne dotyczące mykw w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego i ich egzekwowanie na przykładzie powiatu włocławskiego
Tradycje
JOANNA LISEK, Mykwy w księgach pamięci
MAREK TUSZEWICKI, Cadyk w mykwie — rytuały oczyszczające Chaima Halberstama z Nowego Sącza (1797–1876) w świetle tradycji chasydzkiej
PIOTR GRĄCIKOWSKI, Wierzenia i praktyki ludu żydowskiego związane z menstruacją. Rzecz o nienapisanej rozprawie Reginy Lilientalowej
ALEKSANDRA PRZEŹDZIECKA-KUJAŁOWICZ, Nowe rytuały związane z mykwą. O feministycznym podejściu do tradycji rytualnego oczyszczenia .
Aneks
JAFFA MALKA, Posłannictwo balanit. Broszura informacyjna dla balanit oraz instruktorek czystości rodziny, zawierająca sposoby postępowania i halachy
Pieśni mykwowe
G. FREY, Bilder aus dem Gesundheitswesen in Polen (Kongreß-Polen) [Obrazy ilustrujące stan higieny w Polsce (Polsce Kongresowej)], Berlin 1919
Indeks

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter