Wrocławskie Studia Politologiczne 18/2015

Dorota Moroń (red.)
ISSN: 1643-0328
Liczba stron: 208
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 28,00 PLN   10,00 PLN  

Numer 18 „Wrocławskich Studiów Politologicznych” ma charakter ogólnotematyczy. Tom, przygotowany pod redakcją Doroty Moroń, poświęcony został ważnym zagadnieniom teorii i praktyki nauk o polityce oraz nauk o polityce publicznej. Szczególną uwagę warto zwrócić na sześć artykułów naukowych dotyczących zagadnień z zakresu nowej dyscypliny naukowej – nauk o politykce publicznej – przygotowanych przez znanych i cenionych ekspertów. W numerze zaprezentowano również dwa interesujące artykuły z zakresu marketingu politycznego oraz trzy dotyczące sfery społecznej. Dodatkowo czytelnik może zapoznać się z dwoma recenzjami książek naukowych i dwoma sprawozdaniami z konferencji naukowych, które odbyły się na Uniwersytecie Wrocławskim.

Polityka publiczna

 • STANISŁAW MAZUR, Założenia teoretyczne i metodologiczne nauk o polityce publicznej
 • ANDRZEJ ZYBAŁA, Polityka publiczna wobec teorii i jej praktyki w Polsce
 • LESZEK KWIECIŃSKI, Koordynacja międzysektorowa w politykach publicznych — wyzwania systemowe
 • RAFAŁ RIEDEL, Europeizacja polityk publicznych
 • ZBIGNIEW MACHELSKI, Lokalny wymiar polityki publicznej
 • MAŁGORZATA MICHALEWSKA-PAWLAK, Ewolucja modelu polityki regionalnej w Polsce w warunkach integracji europejskiej

Marketing polityczny

 • MARTA BODYS, Wykorzystanie mediów społecznościowych przez polskie parlamentarne partie polityczne poza okresem kampanii wyborczych
 • MATEUSZ ZIELIŃSKI, Immamanetne i akcydentalne przyczyny kryzysu marketingu politycznego w Polsce. Wpływ przemian technologii informacyjno-komunikacyjnych

Społeczeństwo

 • AGNIESZKA MAKAREWICZ-MARCINKIEWICZ, Ekskluzja społeczna — zjawisko społeczne czy „temat zastępczy?”
 • KAORI YAMASHITA, A society of individuality and flexibility: Disabled people’s fundamental ideas as Japanese diversity management
 • OLGA SVYSTUN, Zasoby ludzkie w organizacjach pozarządowych. Analiza porównawcza Polski i Ukrainy

Recenzje

 • MARIAN SURMACZYŃSKI, Podstawowe problemy metodologiczne nauk społeczno-politycznych (Wojciech Ufel)
 • JÓZEF TYMANOWSKI, Ukraina między Wschodem a Zachodem (Julita Karwacka)

Sprawozdania

 • KAMIL GLINKA, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „The Crisis of a Modern State”, Wrocław, 24–25 wrzesnia 2014 r.
 • MICHAŁ BANAŚ, MATEUSZ ZIELIŃSKI, Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Konsolidacja — czy tylko demokracji?” zorganizowanej z okazji jubileuszu prof. dr. hab. Andrzeja Antoszewskiego

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter