Studia Philosophica Wratislaviensia vol. X, fasc. 3 (2015)

Artur Pacewicz (red.)
ISSN: 1895-8001
Liczba stron: 172
Rok wydania: 2015
Cena: 25,00 PLN   5,00 PLN  
Nakład wyczerpany

Na najnowszy numer „Studia Philosophica Wratislaviensia” składają się trzy studia systematyczne — poświęcone ogólnej refleksji nad statusem filozofa, relacją między doświadczeniem a metafizyką i kwestii sumienia — oraz cztery studia historyczne, w których omówione zostają poglądy K. Twardowskiego na relatywizm, zagadnienie odpowiedzialności w filozofii A. Nowickiego, koncepcje estetyczne dwóch wiedeńskich krytyków muzycznych M. Kalbecka i E. Hanslicka i porównanie pewnych aspektów metodologii R. Boyle'a i I. Hackinga. Studia te uzupełnione są przedstawieniem dyskusji nad rozciągłością, toczonej w formie wymiany listownej, przekładem tekstu czeskiego filozofa-pedagoga F. Drtiny (wraz ze wstępem) oraz recenzją.

ARTYKUŁY
Filip Kobiela, Jak to jest być filozofem
Piotr Stanisław Mazur, Doświadczenie a metafizyka
Grzegorz Hołub, Klauzula sumienia w tomistyczno-personalistycznej koncepcji sumienia
Karol Matuszkiewicz, Kazimierza Twardowskiego dyskusja z relatywizmem
Antoni Płoszczyniec, Odpowiedzialność w filozofii Andrzeja Nowickiego
Joanna Giel, Max Kalbeck a Eduard Hanslick. Próba rekonstrukcji wspólnych założeń estetycznych w odniesieniu do muzyki
Radosław Kazibut, Eksperymentalny styl Roberta Boyle’a a Nowy Eksperymentalizm Iana Hackinga. Porównawcze studium filozoficzno-metodologiczne
Marek Piwowarczyk, Marek Rosiak, Rozciągłość w sieci
PRZEKŁADY
Sebastian Taboł, Komentarz do tekstu Františka Drtiny Zasady wychowania według Locke’a w dwusetną rocznicę jego śmierci (28 października 1704)
František Drtina, Zasady wychowania według Locke’a w dwusetną rocznicę jego śmierci (28 października 1704
POLEMIKI I RECENZJE
Krzysztof Szlachcic, Dysonanse w dzienniku lektur młodego badacza [Radosław Żyszczyński, Kotarbiński, Nietzsche, Rymkiewicz — trzy wersje nihi-lizmu]

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter