Anglica Wratislaviensia LIII

Ewa Kębłowska-Ławniczak (red.)
ISSN: 0301-7966
Liczba stron: 184
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 29,00 PLN   10,00 PLN  

Kolejny, 53. tom serii „Anglica Wratislaviensia”, pod redakcją Ewy Kębłowskiej-Ławniczak, zawiera artykuły w języku angielskim z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa obszaru języka angielskiego, językoznawstwa ogólnego oraz  glottodydaktyki. Artykuły opublikowane w tomie, który oddajemy do rąk czytelników,  to wynik prac badawczych i projektów realizowanych w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a także jednostkach macierzystych zaproszonych gościnnie młodych autorów z Polski i zagranicy. W obecnym tomie są to młodzi literaturoznawcy: Martina Ciceri (University of Rome La Sapienza), Max Karpinski (University of Toronto), Julia Szołtysek (Uniwersytet Śląski) oraz językoznawcy: Łukasz Stolarski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) i Zsuzsa Toth (Pázmány Péter Catholic University, Hungary).
W części pierwszej zamieszczamy artykuły o charakterze literaturoznawczym oraz interdyscyplinarnym. Przedmiotem zainteresowania autorów jest przede wszystkim literatura końca dziewiętnastego wieku (artykuły nt. Oscara Wilde’a i H.D Thoreau), literatura dwudziestowieczna (studium o recepcji Wilfreda Owena oraz artykuł o wspomnieniach Doris Lessing)  i współczesna (analiza amerykańskiego dramatu Wit oraz studium Lessmore w wersji filmowej, aplikacyjnej i książki obrazkowej). Artykuł Julii Szołtysek jako jedyny sięga głębiej w przeszłość, obejmując badaniami osiemnastowieczną korespondencję oraz działalność Lady Mary Montague.
W zakresie językoznawstwa ogólnego publikujemy  artykuł Łukasza Stolarskiego poświęcony  symbolizmowi dźwięku oraz trzy prace z dziedziny językoznawstwa stosowanego, które przedstawiają  sprawozdania z samodzielnych badań empirycznych wielu autorek. Zsuzsa Tóth dowodzi, że w grupie studentów uniwersytetu poziom lęku językowego nie jest zależny od poziomu zaawansowania znajomości języka.  Agnieszka Rychlewska wykazuje, że podejście kontrastujące do korekcji językowej jest bardziej efektywne od podejścia zrównoważonego. Małgorzata Jedynak uzasadnia tezę, iż w różnych krajach europejskich nauczyciele skupiają się przede wszystkim na nauczaniu przygotowującym do testów, a nie na nauczaniu komunikacji językowej.
W tomie publikujemy także In memoriam autorstwa Profesora Jana Cygana poświęcone Pani doc. dr Marii Gottwald, długoletniej wykładowczyni literatury angielskiej w Katedrze, a potem Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • In memoriam. Docent dr Maria Gottwald (1924–2015)

Literature and Culture

 • Ewa Błasiak, The Morality Play Revisited in Margaret Edson’s Wit
 • Anna Budziak, Oscar Wilde’s Renaissance References: Neo-Platonism, Hermeticism and Mannerism
 • Anna Izabela Cichoń, Family Album, Memory and Autobiography: Doris Lessing’s Under My Skin and Walking in the Shade
 • Justyna Deszcz-Tryhubczak and Mateusz Marecki, Reading as Synthesis of Immersion and Interactivity: Multimodal Metaphors in The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore Combo
 • Wojciech Drąg, Wilfred Owen and the Great War Centenary
 • Max Karpinski, “Nina Fits Patrick”: Transnational Alliances and the Collaborative Textual Body of The Loves of Faustyna
 • Laura Suchostawska, Image Metaphors in Thoreau’s Descriptions of Nature
 • Julia Szołtysek, “A spectacle which would make a hundred painters drop their brushes in astonishment”: In the Hamam with Lady Mary Wortley Montagu, Edmondo de Amicis, Jean-Auguste Dominique Ingres, and Daniel Chodowiecki

Linguistics

 • Łukasz Stolarski, An Experiment in Size-Sound Symbolism: /i/ versus /a/ in Polish Diminutive Suffixes

Applied Linguistics

 • Małgorzata Jedynak, Teaching for Communication or Teaching to Tests? — the Voices of the European Language Teachers
 • Agnieszka Rychlewska, The Counterbalance Approach to L2 Error Correction in the Classroom Setting
 • Zsuzsa Tóth, Foreign Language Anxiety: The Manifestation of Language Aptitude Differences?

Review Articles

 • Martina Ciceri, Book Review: Sarah Cole, At the Violet Hour. Modernism and Violence in England and Ireland, New York: Oxford University Press, 2012

Notes on Contributors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter