Bibliografia historii Śląska 2011

Peter Garbers, Karol Sanojca (red.)
ISBN: 978-83-229-3464-7
Liczba stron: 488
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 39,00 PLN   19,00 PLN  

Publikacja zawiera opisy bibliograficzne najważniejszych prac opublikowanych w roku 2011 z zakresu szeroko rozumianej historii Śląska i jest efektem wieloletniej międzynarodowej współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi Polski, Czech i Niemiec. Przygotowana została wspólnie przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Slezské zemské muzeum w Opawie oraz Herder-Institut w Marburgu. Książka posiada rozbudowaną klasyfikację działów rzeczowych oraz trójjęzyczne indeksy — autorski, osobowy, geograficzny i rzeczowy.

Vorwort
Słowo wstępne
Úvod
Wykaz skrótów
Wykaz tytułów periodyków wykorzystanych w bibliografii
Bibliografia
01. Ogólne
01.01 Bibliografie i leksykony
01.02 Czasopisma
01.03 Prace zbiorowe
01.04 Historiografia
01.05 Organizacja nauk historycznych (m. in. sprawozdania)
02. Środowisko przyrodnicze (klimat, bogactwa naturalne, gleby)
03. Źródła
03.01 Ogólne
03.02 Średniowiecze
03.03 Czasy nowożytne
03.03.01 Ogólne
03.03.02 1526-1742
03.03.03 1742-1815
03.03.04 1815-1918
03.04 Czasy najnowsze (od 1918 r.)
03.04.01 Ogólne
03.04.02 Okres międzywojenny (1918-1939)
03.04.03 Druga wojna światowa (1939-1945)
03.04.04 1945-1989
03.04.05 Od 1990 r.
04. Nauki pomocnicze historii i pokrewne
04.01 Ogólne
04.02 Archiwistyka
04.03 Źródłoznawstwo
04.05 Dyplomatyka, paleografia, epigrafika
04.06 Genealogia, sfragistyka, heraldyka
04.07 Numizmatyka
04.08 Geografia historyczna, kartografia
04.09 Ikonografia
05. Pradzieje / Archeologia
05.01 Ogólne
05.02 Do okresu wędrówek ludów
05.03 Po okresie wędrówek ludów
05.04 Czasy nowożytne (XVI-XVIII w.)
06. Część chronologiczna
06.01 Ogólne
06.02 Średniowiecze
06.03 Czasy nowożytne
06.03.01 Ogólne
06.03.02 1526-1742
06.03.03 1742-1815
06.03.04 1815-1918
06.04 Czasy najnowsze (od 1918 r.)
06.04.01 Ogólne
06.04.02 Okres międzywojenny (1918-1939)
06.04.03 Druga wojna światowa (1939-1945)
06.04.04 1945-1989
06.04.05 Od 1990 r.
07. Historia polityczna
07.01 Historia ustroju i administracji
07.02 Historia prawa
07.03 Partie i organizacje polityczne
07.04 Kultura polityczna
07.05 Bezpieczeństwo wewnętrzne
07.06 Historia wojskowości
07.07 Stosunki międzynarodowe
08. Ludność
08.01 Ogólne
08.02 Ruch naturalny ludności, demografia
08.03 Migracje
08.04 Grupy etniczne
08.04.01 Niemcy
08.04.02 Polacy
08.04.03 Czesi
08.04.09 Żydzi
08.04.10 Romowie
08.04.12 Ukraińcy
08.04.16 Serbołużyczanie
08.04.30 Inne grupy etniczne
08.04.31 Stosunki międzyetniczne
09. Historia gospodarcza i społeczna
09.01 Ogólne
09.02 Osadnictwo
09.03 Rolnictwo
09.04 Handel, rzemiosło, przemysł
09.05 Transport, komunikacja, łączność
09.06 Woda, energia, środowisko
09.07 Gospodarka finansowo-pieniężna
09.08 Struktura społeczna
09.09 Zagadnienia socjalne, ochrona zdrowia
09.10 Związki i organizacje
09.12 Historia mentalności
09.13 Życie codzienne
10. Historia religii i kościołów
10.01 Ogólne
10.02 Wspólnoty chrześcijańskie
10.02.01 Okres przedreformacyjny
10.02.02 Okres poreformacyjny
10.02.02.01 Kościół katolicki
10.02.02.02 Kościoły ewangelickie
10.02.02.03 Inne kościoły chrześcijańskie
10.03 Inne wspólnoty religijne
10.03.01 Judaizm
11. Historia kultury
11.01 Ogólne
11.02 Kultura materialna, etnografia
11.02.01 Kultura ludowa
11.02.02 Kultura materialna
11.03 Sport i turystyka
11.04 Oświata (szkoły)
11.05 Szkolnictwo wyższe i historia nauki
11.06 Media (książka, prasa, media elektroniczne, wydawnictwa, biblioteki)
11.07 Językoznawstwo, onomastyka
11.08 Literatura
11.09 Muzyka
11.10 Sztuka
11.11 Architektura i urbanistyka
11.12 Teatr, taniec
11.13 Muzea, wystawy
11.14 Kultura historyczna (pomniki, jubileusze, towarzystwa historyczne)
11.15 Stosunki kulturalne między krajami i regionami
12. Historia rodzin i osób
12.01 Ogólne
12.02 Rody i rodziny
12.03 Osoby
13. Historia poszczególnych regionów i miejscowości
13.01 Ogólne
13.03 Miejscowości
Register
Indeks autorów
Indeks osób
Indeks geograficzny
Sachregister
Indeks rzeczowy
Věcný rejstřík

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter