Prawo CCCXVIII

Elżebieta Klat-Górska, Lidia Klat-Wertelecka (red.)
ISSN: 0524-4544
Liczba stron: 252
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 35,00 PLN   

Prezentowany numer czasopisma składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera artykuły naukowe przygotowane na ogólnopolską konferencję naukową pt. Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym, która odbyła się 12 i 13 września 2014 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja ta miała charakter interdyscyplinarny, wystąpienia i dyskusja dotyczyły aspektów prawnych, finansowych, społecznych, politycznych, kulturowych, aksjologicznych i pokrewnych zagospodarowaniu przestrzennemu. Taki charakter mają w związku z tym artykuły publikowane w pierwszej części tego numeru.
Druga część publikacji jest poświęcona aktualnym problemom stosowania prawa administracyjnego, cywilnego oraz europejskiego. Na szczególną uwagę zasługują rozważania na temat uwierzytelniania dokumentów w postępowaniu administracyjnym, problematyki wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w prawie budowlanym oraz kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie sprawowania nadzoru policyjnego.

 

Z Wprowadzenia

 • Wprowadzenie

CZĘŚĆ I. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

 • JERZY BIELUK, Instrumenty finansowe ochrony gruntów rolnych i leśnych
 • ELŻBIETA KLAT-GÓRSKA, LIDIA KLAT-WERTELECKA, Scalanie i podział nieruchomości nierolnych i nieleśnych a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • ADAM NIEWIADOMSKI, Zrównoważony rozwój w planowaniu przestrzennym a Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000
 • MARTA WOŹNIAK, Zasada zrównoważonego rozwoju jako tło konfliktów w zagospodarowaniu przestrzennym
 • JOANNA NOWAK, Pomocniczość i zrównoważony rozwój — uwarunkowania aksjologiczne na przykładzie zagospodarowania przestrzennego gminy w Republice Włoskiej
 • WOJCIECH FEDERCZYK, Mediacja jako instrument polityki władz gminy służący zapewnieniu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym
 • BARBARA KORWEL-LEJKOWSKA, JAKUB H. SZLACHETKO, Opracowanie ekofizjograficzne w planowaniu przestrzennym jako przesłanka zrównoważonego rozwoju
 • KATARZYNA KOBIELSKA, Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym na przykładzie Polski
 • MACIEJ BŁAŻEWSKI, Ochrona zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego w procesie budowlanym
 • MAŁGORZATA ŚWIĄDER, Zrównoważony rozwój regionalny

CZĘŚĆ II. AKTUALNE PROBLEMY STOSOWANIA PRAWA

 • PAWEŁ ARTYMIONEK, Uwierzytelnianie odpisów dokumentów w postępowaniu administracyjnym
 • JAKUB MROŻEK, Charakter prawny dyplomu ukończenia studiów wyższych w świetle nowelizacji art. 167 ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym
 • PRZEMYSŁAW OSTOJSKI, Osoba trzecia w toku egzekucji administracyjnej z rzeczy ruchomej i nieruchomości podatnika
 • JOANNA SIEKIERA, Strefa Schengen a Karta Polaka
 • JOANNA CZESAK, LIDIA SIWIK, Nadzór policyjny prowadzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną w związku z naruszeniem obowiązku rejestracji substancji chemicznej zgodnie z REACH
 • MARTYNA SŁUGOCKA, Aspekty prawne wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w prawie budowlanym
 • KAROLINA TRZECIAK-WACH, Czy przed piractwem domenowym można się bronić? Formy naruszeń i cywilnoprawne środki ochrony przed nieuprawnionym korzystaniem ze znaków towarowych w domenie internetowej
 • KRZYSZTOF ŻOK, Program komputerowy jako przedmiot umowy o dzieło

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter