Język a Kultura 24. Perswazja przez styl i stylizację

Anna Dąbrowska (red.)
ISSN: 1232-9657
Liczba stron: 336
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 35,00 PLN   

Teksty zamieszczone w XXIV tomie „Języka a Kultury” są zróżnicowane pod względem poruszanych w nich zagadnień. Większość opracowań odnosi się do wypowiedzi politycznych, są jednak też artykuły analizujące codzienne rozmowy, których uczestnicy skutecznie osiągają zamierzone cele.  Na uwagę zasługuje także wykorzystywanie przez autorów różnorodnych ujęć metodologicznych,  takich jak perspektywa językowego obrazu świata, kognitywizm, teoria stylu i analiza stylistyczna, opis zróżnicowanego uniwersum gatunków mowy.
Praca ta jest pokłosiem karpackiego spotkania Perswazja poprzez styl i stylizację. Podczas konwersatorium wygłoszono prawie 30 referatów, których większość opublikowana została w niniejszym tomie.

 • Wstęp
 • RENATA PRZYBYLSKA, Kategorie komunikacyjne jako wyznaczniki stylów wystąpień publicznych
 • MAŁGORZATA DAWIDZIAK-KŁADOCZNA, Perswazyjność pierwszych polskich tekstów politycznych na przykładzie wypowiedzi posłów sejmu 1548 roku na temat ożenku króla
 • MIROSŁAWA AMPEL-RUDOLF, Perswazyjność komunikatu rytuału/ekspresji — przemówienie publiczne
 • ANNA ZURA, Językowe wyznaczniki perswazji w polskich przekładach przemówień Václava Havla lat dziewięćdziesiątych
 • KATARZYNA KORYCIŃSKA-SKÓRA, Wpływ potoczności na perswazję wypowiedzi Andrzeja Leppera
 • ELIZA GRZELAK, ARKADIUSZ PINIARSKI, Styl exposé premiera Donalda Tuska na tle zróżnicowania wewnętrznego polskiej debaty politycznej
 • KATARZYNA KŁOSIŃSKA, „Ekspert”, „mędrzec”, „dowódca”, „wieszcz” i „dziadek” — różne role nadawcy programów partii politycznych, tworzone dzięki stylizacji
 • BARBARA BONIECKA, Perswazja dziecięca
 • KAMILLA TERMIŃSKA, Codzienna „przemoc” konwersacyjna
 • BEATA DRABIK-FRĄCZEK, Akt komplementowania jako narzędzie strategii perswazyjnych w komunikacji interpersonalnej
 • NATALIA WYSZOGRODZKA-LIBERADZKA, Jak być piękną i bogatą. Perswazyjny styl poradników chick lit na przykładzie książki Lany Biondić Život na visokoj peti
 • RAFAŁ ZIMNY, Styl reklamowy w perspektywie trzech paradygmatów współczesnej stylistyki
 • JACEK WASILEWSKI, Stylizacja mocy. Perswazyjność gatunków mowy
 • JERZY BINIEWICZ, Obraz szkoły w dyskursach i języku
 • TATJANA NAVICKA, Wpływ perswazji na styl określania: kreowanie postaci kosmopolityzmu przez słowniki
 • ALFONS GREGORI, Perswazja i dyskurs Zła we współczesnej muzyce popularnej na przykładach Rolling Stones i Extremoduro
 • RYSZARD SOLIK, Ars est recta ratio faclibilium. Rzecz o własnościach perswazyjnych wybranej średniowiecznej ikonografii religijnej
 • MARCIN POPRAWA, Werbalno-wizualne strategie perswazji w telewizyjnym reportażu interwencyjnym
 • TOMASZ PIEKOT, MAREK MAZIARZ, Styl „plain language” i przystępność języka publicznego jako nowy kierunek w polskiej polityce językowej
 • Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter