Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 17

Marcin Winiarski (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 236
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 19,00 PLN   

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 17 zawierają m.in. kilkanaście artykułów o różnorodnym zakresie tematycznym. Traktują one o sytuacji gospodarczo-politycznej na wschodzie Ukrainy oraz  możliwościach akcesji tego państwa do UE, bezpieczeństwie kobiet w Afganistanie, zaskarżalności indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, szansach i zagrożeniach realizacji polityki kulturalnej w Polsce, wolności uzewnętrzniania wyznania poprzez ubiór w odniesieniu do muzułmanów, prawdzie, rzeczywistości i nauce w poglądach amerykańskich pragmatyków, Protokole 15 do europejskiej konwencji praw człowieka, najmie komercyjnym lokali mieszkalnych, eurohipotece i modelu zabezpieczenia hipotecznego w Polsce, normach prawnych Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, koncepcji zbrodni nowego typu Rafała Lemkina oraz aspektach prawnych dotyczących przeszczepiania komórek krwi obwodowej.

 • WSTĘP

I. ARTYKUŁY NAUKOWE

 • DANIEL BUTYTER, Gospodarcze i polityczne znaczenie terytorium republik ludowych na wschodzie Ukrainy
 • ANGELIKA DRELICHOWSKA, PAWEŁ RAZOWSKI, Zaskarżalność indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego do sądu administracyjnego
 • MAŁGORZATA JANUSZEWSKA, Ocena szans i zagrożeń realizacji polityki kulturalnej w Polsce
 • AGNIESZKA KURIATA, Wolność uzewnętrzniania wyznania poprzez ubiór w odniesieniu do muzułmanów w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • MARCIN KUSAJ, Truth, reality and science in the views of American pragmatists with regard to Charles S. Peirce and William James
 • ZUZANNA KOTUŁA, Protokół 15 do europejskiej konwencji praw człowieka: doktryna marginesu swobody uznania i zasada subsydiarności w kontekście reformy ETPCz
 • JOANNA KOZIOLLEK, Najem komercyjny lokali mieszkalnych a zwolnienie z podatku VAT
 • NATALIIA MYKHAILOVSKA, Możliwości i bariery akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej: wybrane aspekty
 • KATARZYNA SADOWA, Bezpieczeństwo kobiet w Afganistanie — analiza skuteczności gwarancji prawnych wprowadzanych po 2001 roku
 • MARIA SIEMASZKIEWICZ, Eurohipoteka a funkcjonujący w Polsce model zabezpieczenia hipotecznego
 • ŁUKASZ STĘPKOWSKI, Natura 2000 w polskim porządku prawnym w kontekście ochrony praw jednostki
 • ALEKSANDRA SPYCHALSKA, Wandalizm i barbarzyństwo — Rafała Lemkina koncepcja zbrodni nowego typu
 • KATARZYNA MARIA ZOŃ, Przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej — aspekty prawne

II. ZDANIEM NASZYCH MISTRZÓW

 • ANDRZEJ BORKOWSKI, Maciej Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ss. 408
 • WITOLD KWAŚNICKI, Czy podręczniki ekonomii muszą być tak bardzo podobne do siebie? (Logika ekonomii Marka Skousena)

NOTKI O AUTORACH 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter