Wrocławskie Studia Politologiczne 19/2015

Joanna Kozierska, Dorota Moroń (red.)
ISSN: 1643-0328
Liczba stron: 212
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 28,00 PLN   10,00 PLN  

Numer 19. „Wrocławskich Studiów Politologicznych” ma charakter ogólnotematyczy. Tom, przygotowany pod redakcją Joanny Kozierskiej i Doroty Moroń, w interesujący sposób przedstawia zagadnienia z zakresu nauk o polityce. W trzynastu artykułach Autorzy podejmują problemy mieszczące się w czterech głównych obszarach: systemy polityczne, myśl polityczna, stosunki międzynarodowe oraz polityka społeczna. W artykułach znajdziemy omówienia aktualnych problemów będących przedmiotem zainteresowania zarówno naukowców, jak i publicystów. Dodatkowo czytelnik może zapoznać się z trzema recenzjami książek naukowych.

Systemy polityczne

 • ZBIGNIEW DORAWA, Wybrane aspekty modelu demokracji deliberatywnej jako remedium na kryzys demokracji przedstawicielskiej
 • ZDZISŁAW ILSKI, Rozwój Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
 • JOANNA KOZIERSKA, Wybory do Parlamentu Europejskiego w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Weryfikacja modelu second-order election
 • PRZEMYSŁAW WITOLD GRUCA, Wybrane aspekty politycznych konsekwencji zmian systemu wyborczego. Studium przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce 25 maja 2014 roku

Myśl polityczna

 • PAWEŁ ŁYŻWA, Geneza i rozwój włoskiego katolicyzmu społeczno-politycznego do 1919 roku — zarys problemu
 • MATEUSZ NIEĆ, Demokracja masowa — między wolnością a przemocą słowa. Paradoks Ellula
 • BARTOSZ SMOLIK, Współczesny nacjonalizm w Europie — próba charakterystyki wybranych aspektów
 • MAREK PAJĄK, Problemy Weberowskich nauk społecznych w ujęciu Leo Straussa

Stosunki międzynarodowe

 • RAFAŁ WORDLICZEK, Pozamilitarne aspekty polityki zagranicznej USA wobec państw Afryki Północnej na początku XXI wieku
 • OLGA JASTRZĘBSKA, Polityczna reintegracja Białorusi i Rosji w latach 90. XX wieku
 • TOMASZ HOFFMANN, Francuska polityka bezpieczeństwa i obrony

Polityka społeczna

 • MONIKA KLIMOWICZ, European Union policies supporting the growth of social economy.A new concept for the socio-economic development in the EU
 • EWELINA ANNA HANYŚ, Polska jako kraj inicjujący i współtworzący Konwencję o Prawach Dziecka

Recenzje

 • Howard Schuman, Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych (Eugeniusz Młyniec)
 • Ryszard Zięba, Stanisław Bieleń, Justyna Zając, Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych (Jarosław Sadłocha)
 • Arkadiusz Domagała, Interwencjonizm humanitarny NATO (Janusz Tomaszewski)

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter