Wybrane zagadnienia typizacji przestępstw zmodyfikowanych

Joanna Brzezińska (red.)
ISBN: 978-83-229-3501-9
Liczba stron: 152
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 28,00 PLN   

Tom pod redakcją J. Brzezińskiej poświęcony jest tematyce zmodyfikowanych typów przestępstw, uregulowanych w różnych rozdziałach części szczególnej kodeksu karnego. Otwiera go wnikliwa analiza podmiotowej strony zabójstw uprzywilejowanych i wskazanie zasadniczych kontrowersji w kwestii dopuszczalności realizacji zabójstwa pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami w zamiarze ewentualnym, a także z zamiarem nagłym czy premedytowanym,  autorstwa J. Brzezińskiej. Artykuł P. Góralskiego zawiera analizę typów kwalifikowanych przestępstwa udziału w grupach przestępczych. O kwalifikowanej odmianie przestępstwa bójki i pobicia interesująco i szczegółowo pisze R. Kokot. Przestępstwo znęcania się nad osobą pozbawioną wolności jest przedmiotem rozważań A. Kwiecińskiego. K. Liżyńska zajmuje się tematem przestępstwa seksualnego wykorzystania małoletniego — warto wskazać na uwagi autorki o nietrafnej regulacji zatarcia skazania. Artykuł K. Łucarz odnosi się do ustawy z 29 lipca 2009 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i zawiera analizę kontrowersyjnego problemu znamienia ,,znacznej ilości środka odurzającego”. Problematykę typów zmodyfikowanych przestępstw w prawie karnym gospodarczym podejmuje P. Ochman. Kończy tom artykuł A. Płońskiej o zmodyfikowanych typach przestępstwa prania pieniędzy.

Wstęp
JOANNA BRZEZIŃSKA, Z rozważań o stronie podmiotowej zabójstw typu uprzywilejowanego
PIOTR GÓRALSKI, Uwagi o typach kwalifikowanych przestępstwa udziału w ugrupowaniach przestępczych (art. 258 k.k.)
RAJNHARDT KOKOT, Rozważania o kwalifikacji przestępstwa udziału w bójce lub pobiciu
ADAM KWIECIŃSKI, Z problematyki przestępstwa znęcania się nad osobą pozbawioną wolności (art. 247 k.k.). Aspekty karnomaterialne i penitencjarne
KATARZYNA LIŻYŃSKA, Przestępstwo seksualnego wykorzystania małoletniego poniżej 15 lat — typ podstawowy czy zmodyfikowany?
KATARZYNA ŁUCARZ, O kontrowersjach co do treści znamienia „znacznej ilości środka odurzającego”
PIOTR OCHMAN, Przyczynek do analizy typów zmodyfikowanych przestępstw w prawie karnym gospodarczym (na przykładzie rozdziału XXXVI k.k.)
ANNA PŁOŃSKA, Typy zmodyfikowane przestępstwa prania pieniędzy
BibliografiaKontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter