Procesy reform w Niemczech i Unii Europejskiej. Reformationsprozesse in Deutschland und in der Europäischen Union

Robert Grzeszczak, Maria Piotrowska (red.)
ISBN: 978-83-229-2892-9
Liczba stron: 380
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

Prezydencja niemiecka w Unii Europejskiej rozpoczęła się w chwili, kiedy ta przygotowywała się do obchodów pięćdziesiątej rocznicy powołania EWG i Euratomu, podwalin Unii Europejskiej. Okres integracji europejskiej to czas bezprecedensowego w historii kontynentu pokoju, sukcesu gospodarczego i społecznego. Ustanowienie rynku wewnętrznego, wspólnej waluty, przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości wewnętrznej - wszystko to umożliwiło państwom członkowskim stworzenie wyjątkowego w świecie obszaru integracji gospodarczej i społecznej. W dziedzinie stosunków zewnętrznych Unia okazała się światową potęgą handlową i wpływowym podmiotem polityki międzynarodowej. Z pewnością procesy integracji stanowią podstawę naszej wspólnej przyszłości w Europie.
Jednak postępująca globalizacja, zapewniając bogactwo możliwości i perspektyw, wywołuje wiele problemów dotyczących skuteczności i konkurencyjności europejskiego modelu gospodarczego oraz społecznego. W wielu dziedzinach, włączając w to światowy handel, ochronę środowiska czy bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, możliwości poszczególnych państw członkowskich nie są wystarczające do dostatecznej obrony własnych interesów wobec wyzwań współczesnego świata. W tej sytuacji przed UE stoi zadanie wykazania, że jest ona zdolna do kształtowania polityki wewnętrznej i zewnętrznej w zglobalizowanym świecie w sposób zgodny z wyznawanymi przez nią wartościami.
Unia Europejska dąży do włączenia swojej wizji zrównoważonego, wydajnego, sprawiedliwego porządku społecznego i gospodarczego w proces kształtowania globalizacji i w ten sposób zachowania europejskiego modelu życia. Gwarantem siły i niezależności dzisiejszej Europy na arenie światowej - w stopniu większym niż kiedykolwiek w historii -jest fakt, że stanowi ona zjednoczony front państw. Sukces Europy zależy zatem od jej jedności.
Niemcy podczas swojej prezydencji postawiły sobie za cel, by Unia Europejska była w stanie sprostać wyzwaniom globalnym. Dlatego do priorytetów prezydencji niemieckiej należało kontynuowanie procesu konstytucjonalizacji UE, kształtowania europejskiego modelu gospodarczego i społecznego, przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz rozszerzanie europejskiego obszaru bezpieczeństwa i stabilizacji.

 • Wstęp

Rozdział I . Niemcy i Unia Europejska w dobie wewnętrznych reform ustrojowych – wzajemne oddziaływanie na kierunek zmian

 • Robert Grzeszczak, Prezydencja Niemiec a reforma ustrojowa Unii Europejskiej
 • Wolfgang Renzsch, Potrzeba reform Unii Europejskiej – scenariusz niemiecki czy europejski?
 • Andrzej Marcin Suszycki, Trzy wymiary niemieckiej polityki zagranicznej
 • Ireneusz Paweł Karolewski, Demokracja europejska ponad wewnętrznymi i zewnętrznymi ograniczeniami

Rozdział II . Model ustroju gospodarczego

 • Elżbieta Mączyńska, Model ustroju gospodarczego a innowacyjność i konkurencyjność gospodarki UE
 • Sebastian Płóciennik, Nowy nadreński kapitalizm? Przemiany instytucjonalne w systemie gospodarczym RFN

Rozdział III . Innowacyjność i konkurencyjność

 • Bogusław Fiedor, Gospodarka europejska: innowacyjna i konkurencyjna czy socjalna?
 • Bogusława Drelich-Skulska, Wsparcie rozwoju innowacyjności jednostek naukowo-badawczych w Polsce
 • Andrzej Graczyk, Ograniczanie i handel emisjami dwutlenku węgla – regulacje europejskie a problemy polskich przedsiębiorstw

Rozdział IV . Spójność ekonomiczna

 • Anke Schroeder, Rola regionów w Unii Europejskiej
 • Witold Małachowski, Europejska integracja ekonomiczna i jej wpływ na wyrównywanie poziomu rozwoju gospodarczego. Szansa dla Polski

Rozdział V . Spójność społeczna

 • Maria Piotrowska, Nierówność dochodów w zintegrowanej Europie
 • Anna Wieczorkowska, Finansowanie niemieckiego systemu ochrony zdrowia

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter