Prawo CCCXIX. Studia historycznoprawne

Alfred Konieczny, Marian J. Ptak (red.)
ISSN: 0524-4544
Liczba stron: 216
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 33,00 PLN   

W najnowszym tomie „Studiów Historycznoprawnych” znalazło się jedenaście opracowań dotyczących problematyki ustrojowo-prawnej w szerokich ramach czasowych, od starożytności po czasy najnowsze (do 1945 roku). Pierwszego okresu dotyczą dwie prace: o prawie pogrzebowym Aten i o prawie rozwodowym Kodeksu z Gortyny. Kolejne cztery dotyczą średniowiecza i są poświęcone: genealogii rodu wolnego rycerstwa Rzeszy von Dern, zjazdom książąt śląskich w 1327 roku, brabanckiej wielkiej karcie wolności z 1356 roku oraz pozycji prawnej wdowy w prawie cechowym górnośląskiego Prudnika. Pięć pozostałych dotyczy czasów nowożytnych: przestępstw politycznych w XVIII-wiecznej polskiej myśli karnoprawnej, kontaktów prawniczych między Uniwersytetem Jagiellońskim i Wrocławskim do 1914 roku, „migracji naukowych” profesorów prawa Uniwersytetu Wrocławskiego trwających do 1945 roku, przedawnienia w projekcie polskiego kodeksu karnego z 1932 roku oraz wznowienia postępowania w polskim procesowym prawie cywilnym w latach 1933–1939.

 • JAROSŁAW ROMINKIEWICZ, Ateńskie prawo pogrzebowe
 • ALEKSANDRA SZYMAŃSKA, Prawne konsekwencje rozwodu w Kodeksie z Gortyny
 • TOMASZ KRUSZEWSKI, Ród wolnego rycerstwa Rzeszy Frei von Dehrn w służbie hrabiów von Nassau. Studium historycznoprawne i genealogiczne
 • MARIAN J. PTAK, Zjazdy książąt śląskich z 1327 roku
 • JOANNA STROBEL, Blijde inkomst z 1356 roku, czyli brabancka Wielka Karta Wolności
 • MARCIN HUSAK, Pozycja prawna wdowy w prawie cechowym do połowy XVIII wieku w perspektywie archeologii prawnej na przykładzie miasta Prudnika na Górnym Śląsku
 • PAWEŁ WIĄZEK, Przestępstwa polityczne w polskiej myśli karnoprawnej doby stanisławowskiej w świetle prospektów Józefa Szymanowskiego i Józefa Weyssenhoffa
 • JÓZEF KOREDCZUK, Kontakty prawnicze między Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Wrocławskim w latach 1811–1914
 • TOMASZ DOLATA, Kierunki „migracji naukowych” niemieckich profesorów związanych z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811–1945
 • ANDRZEJ PASEK, Uwagi o instytucji przedawnienia w projekcie polskiego kodeksu karnego z 1932 roku
 • GRZEGORZ KRYGIER, Wznowienie postępowania w polskim prawie procesowym cywilnym w latach 1933–1939
 • NOTY O AUTORACH

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter