Prace Literackie LV

Marian Ursel (red.)
ISSN: 0079-4767
Liczba stron: 204
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 32,00 PLN   15,00 PLN  

Pięćdziesiąty piąty tom Prac Literackich otwierają dwie prace Justyny Bajdy na temat dorobku naukowego Profesora Lesława Tatarowskiego, a następujący po nich krótki tekst profesora Jana Miodka zwiera dywagacje na temat etymologii imienia i nazwiska dostojnego Jubilata. Profesor Jacek Kolbuszewski tymczasem zaprasza swojego Sąsiada z gabinetu naukowego na „wirtualną, papierową wycieczkę po Alpach”. Jako kolejny zamieszczono tu artykuł Franciszka Ziejki na temat skarbów polskiej kultury na Wyspie Św. Ludwika w Paryżu. Tekst Małgorzaty Łoboz natomiast koncentruje się na interpretacji zapomnianej książki Wilhelma Feldmana Piękna Żydówka, a Krzysztof Biliński tropi motywy biblijne we wczesnej twórczości Marii Konopnickiej. Joanna Gniady omawia wizerunek mitologicznej czarodziejki Kirke w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku, Magdalena Jonca snuje rozważania na temat Bajki o Kasi i królewiczu Lucjana Rydla, Jacek Łukasiewicz zajmuje się Oziminą Wacława Berenta, a Justyna Bajda pochyla się nad zagadnieniem bilingwizmu młodopolskich poetów, skupiając się na twórczości Wincentego Koraba Brzozowskiego. Następnie Tadeusz Linkner przedstawia wojenne reportaże Tadeusza Micińskiego z roku 1917, Bogdan Mazan pisze o niedawnej książce znanego poety, eseisty i dramaturga Andrzeja Stasiuka pt. Wschód, a Dorota Heck — której artykuł zamyka tom — przygląda się nowemu historyzmowi jako mnogiej, zróżnicowanej teorii, koncentrując się na znaczeniu niejednoznacznych kontekstów politycznych i społecznych dla zrozumienia i interpretacji tekstów literackich.

 • JUSTYNA BAJDA, Kilka słów o biografii naukowej Profesora Lesława Tatarowskiego
 • JUSTYNA BAJDA, Bibliografia prac naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich Profesora Lesława Tatarowskiego za lata 1970–2009
 • JAN MIODEK, O Lesławie Tatarowskim — onomastycznie
 • FRANCISZEK ZIEJKA, Skarby kultury polskiej na Wyspie Świętego Ludwika w Paryżu
 • JACEK KOLBUSZEWSKI, „Co wadzi, póki lata nie zajdą leniwe…”. Szkic o Alpach w literaturze polskiej (od Jana Kochanowskiego do Wacława Rolicz-Liedera)
 • MAŁGORZATA ŁOBOZ, Piękna Żydówka czyta Mohorta. Przyczynek do spisu lektur toksycznych
 • KRZYSZTOF BILIŃSKI, Motywy biblijne we wczesnej twórczości Marii Konopnickiej
 • JOANNA GNIADY, Kirke o trującym czarze. Wizerunek mitologicznej czarodziejki w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku
 • MAGDALENA JONCA, Bajka o Kasi i królewiczu Lucjana Rydla — utwór z podwójnym adresem?
 • JACEK ŁUKASIEWICZ, Światła i (malarskie) obrazy w Oziminie
 • JUSTYNA BAJDA, Młodopolscy poeci piszący po francusku. Twórczość Wincentego Koraba Brzozowskiego
 • TADEUSZ LINKNER, Wojenne reportaże Micińskiego z roku 1917
 • BOGDAN MAZAN, Z (naj)nowszej literatury polskiej. Rozwijająca się droga Andrzeja Stasiuka na Wschód
 • DOROTA HECK, Nowy historycyzm i ambiwalencja jego (po)nowoczesnych kontekstów
 • Indeks nazw osobowych

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter