Italianizmy. Studia nad recepcją gotyckiej sztuki włoskiej w rzeźbie środkowo-wschodniej Europy (koniec XIII - koniec XIV wieku)

Romuald Kaczmarek
ISBN: 978-83-229-2978-0
Liczba stron: 436
Format: A4, oprawa twarda
Cena: 47,25 PLN   28,00 PLN  

Książka oferuje przegląd słabo dostrzeganego dotąd zjawiska wpływów włoskiej sztuki gotyckiej na rzeźbę gotycką w środkowej Europie. Jest to pierwsze tego typu opracowanie, obejmujące przykłady z obszaru Polski, Czech, Węgier, Austrii i Niemiec. Argumentacja wspierana jest znaczną liczbą specjalnie dobieranych fotografii, ukazujących też zróżnicowanie rzeźby europejskiej między XIII a XIV wiekiem. Potencjalny krąg odbiorców to historycy sztuki i kultury oraz historycy zajmujący się problematyką średniowieczną i transferem kulturowym w Europie.

Część I • Sytuacja badawcza
Wprowadzenie
Sytuacja badawcza
Sposoby i historia dostrzegania wpływów plastyki włoskiej na sztukę rzeźbiarską Europy transalpejskiej
Italianizm – cechy dystynktywne
Przegląd badań
Problemy badawcze
Importy drobnej plastyki włoskiej
Między Italią a Francją
Antykizacja – jeden z aspektów italianizmu?
Rzeźbiarze włoscy poza Italią i transalpejscy w Italii
Drogi transmisji italianizmów
Aktualność analizy stylowej
Część II • Studia
Od drobnej plastyki do form monumentalnych: Włoscy organizatorzy mennic, mincerze i rytownicy
Powiązania dominikańskie: nagrobek świętej Małgorzaty, królewny węgierskiej
Powiązania franciszkańskie: zespół rzeźb w Nowym Korczynie
Na styku tradycji bizantyńskiej i zachodniej: figura Madonny z Dzieciątkiem w Wiślicy
Prowincjonalne – tradycjonalne – romanizujące: wędrowne warsztaty północnowłoskie
Italianizujący albo włoski rzeźbiarz wędrowny na Śląsku? Nagrobki Henryka VI wrocławskiego i Bolesława III legnicko-brzeskiego
Toskańska maestranza na Śląsku: warsztat wrocławsko-strzegomski
Iluzja przestrzeni: Madonna „ze Skarbimierza” – krąg Madonn na Lwach
Sztuka Parlerów a Italia
Parlerowska różnorodność zamiast jednolitości
Wczesny parleryzm południowoniemiecki i kwestia italianizmu
Włoski impuls w praskiej strzesze parlerowskiej: figura Madonny z Dzieciątkiem w Kłodzku
Ostentacja heraldyczna modo italico: tumby Przemyślidów w katedrze praskiej
Import kopii ideowej: krucyfiks królowej Jadwigi w katedrze na Wawelu
Podsumowanie
Przypisy
Bibliografia
Zusammenfassung
Indeks osobowy
Indeks topograficzny
Spis ilustracji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter