Italianizmy. Studia nad recepcją gotyckiej sztuki włoskiej w rzeźbie środkowo-wschodniej Europy (koniec XIII - koniec XIV wieku)

Romuald Kaczmarek
ISBN: 978-83-229-2978-0
Liczba stron: 436
Format: A4, oprawa twarda
Rok wydania: 2008
Cena: 45,00 PLN   28,00 PLN  

Książka oferuje przegląd słabo dostrzeganego dotąd zjawiska wpływów włoskiej sztuki gotyckiej na rzeźbę gotycką w środkowej Europie. Jest to pierwsze tego typu opracowanie, obejmujące przykłady z obszaru Polski, Czech, Węgier, Austrii i Niemiec. Argumentacja wspierana jest znaczną liczbą specjalnie dobieranych fotografii, ukazujących też zróżnicowanie rzeźby europejskiej między XIII a XIV wiekiem. Potencjalny krąg odbiorców to historycy sztuki i kultury oraz historycy zajmujący się problematyką średniowieczną i transferem kulturowym w Europie.

Część I • Sytuacja badawcza

 • Wprowadzenie

Sytuacja badawcza

 • Sposoby i historia dostrzegania wpływów plastyki włoskiej na sztukę rzeźbiarską Europy transalpejskiej
 • Italianizm – cechy dystynktywne
 • Przegląd badań

Problemy badawcze

 • Importy drobnej plastyki włoskiej
 • Między Italią a Francją
 • Antykizacja – jeden z aspektów italianizmu?
 • Rzeźbiarze włoscy poza Italią i transalpejscy w Italii
 • Drogi transmisji italianizmów
 • Aktualność analizy stylowej

Część II • Studia

 • Od drobnej plastyki do form monumentalnych: Włoscy organizatorzy mennic, mincerze i rytownicy
 • Powiązania dominikańskie: nagrobek świętej Małgorzaty, królewny węgierskiej
 • Powiązania franciszkańskie: zespół rzeźb w Nowym Korczynie
 • Na styku tradycji bizantyńskiej i zachodniej: figura Madonny z Dzieciątkiem w Wiślicy
 • Prowincjonalne – tradycjonalne – romanizujące: wędrowne warsztaty północnowłoskie
 • Italianizujący albo włoski rzeźbiarz wędrowny na Śląsku? Nagrobki Henryka VI wrocławskiego i Bolesława III legnicko-brzeskiego
 • Toskańska maestranza na Śląsku: warsztat wrocławsko-strzegomski
 • Iluzja przestrzeni: Madonna „ze Skarbimierza” – krąg Madonn na Lwach
 • Sztuka Parlerów a Italia
 • Parlerowska różnorodność zamiast jednolitości
 • Wczesny parleryzm południowoniemiecki i kwestia italianizmu
 • Włoski impuls w praskiej strzesze parlerowskiej: figura Madonny z Dzieciątkiem w Kłodzku
 • Ostentacja heraldyczna modo italico: tumby Przemyślidów w katedrze praskiej
 • Import kopii ideowej: krucyfiks królowej Jadwigi w katedrze na Wawelu

Podsumowanie
Przypisy
Bibliografia
Zusammenfassung
Indeks osobowy
Indeks topograficzny
Spis ilustracji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter