Zasady pisania prac dyplomowych z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Podręcznik akademicki

Przemysław Mikiewicz, Andrzej Polus
ISBN: 978-83-229-3519-4
Liczba stron: 116
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016

Książka Zasady pisania prac dyplomowych z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Podręcznik akademicki, napisana przez Przemysława Mikiewicza i Andrzeja Polusa, jest skierowana głównie do studentów przygotowujących prace dyplomowe. To swego rodzaju poradnik. Jego struktura jest przejrzysta, przemyślana i konsekwentnie realizowana przez autorów. Każdy rozdział zawiera podstawowe definicje, porady praktyczne oraz bibliografię dotyczącą omawianego zagadnienia, a także pytania kontrolne. W te bardzo pragmatyczne, czysto techniczne wskazówki zorientowane na praktykę pisania pracy dyplomowej zostały umiejętnie wplecione niełatwe kwestie metodologiczne i elementy filozofii nauki.

Wykaz skrótów użytych w pracy
Wstęp
1. Co to jest nauka?
1.1. Dlaczego warto coś wiedzieć o nauce?
1.2. Nauka jako forma wiedzy
1.3. Czy nauka zajmuje się faktami?
2. Czym jest praca dyplomowa na tle innych prac akademickich?
3. Po co nam metodologia?
4. Wybór tematu pracy
4.1. Dlaczego należy przemyśleć obszar badawczy?
4.2. Obszar i temat badawczy a tytuł pracy
5. Plan pracy badawczej i jego znaczenie. Zarządzanie projektem „praca dyplomowa”
5.1. Wprowadzenie
5.2. Przygotowanie planu realizacji projektu
5.3. Indywidualny rytm pracy
5.4. Od euforii przez niepewność, zwątpienie i satysfakcję ku obronie pracy dyplomowej
6. Promotor i jego rola
7. Źródła danych/informacji w pracy naukowej
8. Jak kształtować wywód w pracy dyplomowej?
8.1. Ustalenia wstępne
8.2. Zasady konstruowania wstępu i zakończenia
9. Zarządzanie oczekiwaniami recenzentów
10. Elementy językowe, struktura i estetyka pracy dyplomowej
10.1. Elementy językowe pracy dyplomowej
10.2. Struktura pracy dyplomowej
10.3. Estetyka tekstu
11. Przypisy i bibliografia
12. Do czego potrzebne są teorie?
12.1. Czym są teorie i jakie pełnią funkcje?
12.2. Rozwój dyskursu teoretycznego w Stosunkach Międzynarodowych
12.3. Fakty nie mówią same za siebie
13. Czy postmodernizm wygłasza ostatnie słowo?
13.1. Na czym polega istota postmodernizmu?
13.2. Czego uczy nas postmodernizm?
Zakończenie
Bibliografia
Załączniki
Summary
Indeks nazwisk (wybór)
Indeks rzeczowy

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter