Neerlandica Wratislaviensia XXV. Minione, teraźniejsze. Niderlandystyczne refleksje kulturowo-historyczne / Past, Present. Cultural-Historical Reflections on the Low Countries

Bożena Czarnecka (red.)
ISSN: 0860-0716
Liczba stron: 308
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Nakład wyczerpany

Tom XXV czasopisma „Neerlandica Wratislaviensia” jest tomem wyjątkowym, gdyż zawiera w większości teksty w języku polskim, co podyktowane było chęcią dotarcia do czytelników zainteresowanych problematyką Belgii i Holandii, a niewładających językiem niderlandzkim. Publikacja została podzielona na dwie części. W pierwszej znajdują się teksty traktujące o fenomenie polskiej emigracji do Niderlandów, analizujące różne doświadczenia migracyjne Polaków i zwracające uwagę między innymi na zjawisko bezdomności czy też specyfikę migracji kobiet.
Artykuły z części drugiej podejmują zagadnienia o charakterze ściśle historycznym, odnoszące się do przebiegu działań wojennych na obszarze Belgii, a także te związane z obrazem lat 1914–1918 w utworach fikcjonalnych, we wspomnieniach, artykułach prasowych oraz w materiałach graficznych. Do grona autorów, oprócz niderlandystów o uznanym dorobku, dołączyli tym razem także studenci studiów magisterskich i doktoranckich czy też świeżo upieczeni absolwenci studiów filologii niderlandzkiej oraz osoby spoza środowiska ściśle niderlandystycznego.

 • Słowo wstępne (Bożena Czarnecka)

CZĘŚĆ I. Polska emigracja w Belgii i Holandii (2013)

 • Jakub SZUMSKI, Między stabilizacją a radykalizmem — polska emigracja górnicza w Belgii
 • Iwona GUŚĆ, Maczkowcy w krainie tulipanów. O polskich weteranach w Holandii i o konflikcie pamięci
 • Magdalena MOSTOWSKA, Bruksela i Amsterdam — lokalne konteksty bezdomności polskich migrantów
 • Kamil BAŁUK, Integracja polskich imigrantów w Belgii. Przypadek Polek i ich rodzin w Antwerpii
 • Ewa KRUK, Współczesne migracje Polek do Królestwa Niderlandów
 • Ewa DYNAROWICZ, „Po co Geert Wilders gra Polakami?”: reakcje na holenderską internetową stronę skarg na polskich imigrantów Meldpunt Polen
 • Eliza KOWAL, Politycznie niepoprawnie o Polakach w Holandii. Analiza treści bloga GeenStijl.nl

CZĘŚĆ II. In Flanders Fields — Belgia iI  wojna światowa (2014)

 • Monika PIOTROWSKA-MARCHEWA, (Nie)ludzki wymiar wojny. Społeczeństwa zachodniej Europy w latach 1914–1918 wobec realiów frontu zachodniego
 • Igor ERDMAŃSKI, „Gwałt na Belgii” w ilustracjach Louisa Raemaekersa. Historia i charakterystyka
 • Paweł ZAJAS, Haskie drogi Zygmunta Gargasa. Poolsch Persbureau a niemiecka propaganda kulturowa (1914–1918) .
 • Hubert VAN DEN BERG, Nederlandse letterkunde als Belgische literatuur. Over de weg van de Duitse uitgever Anton Kippenberg naar Vlaanderen in de Grote Oorlog en de weg van de Nederlandstalige Vlaamse letteren naar Centraal-Europa in de vroege twintigste eeuw
 • Wilken ENGELBRECHT, Vlaamse literatuur in vertaling in Centraal-Europa tot WO I
 • Ewa KRUK, Umiejscowienie sprawczości: udział kobiet w I wojnie światowej
 • Łukasz KOZAK, Postawy kobiet wobec I wojny światowej w powieściach Johanny Spaey
 • Martyna PĘDZISZ, Ciekawość Witolda, lęk Olwida — relacje z frontu zachodniego Witolda Hulewicza

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter