Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XI, fasc. 1 (2016)

Roman Konik (red.)
ISSN: 1895-8001
Liczba stron: 168
Rok wydania: 2016
Cena: 25,00 PLN   10,00 PLN  

Najnowszy numer kwartalnika „Studia Philosophica Wratislaviensia” poświęcony jest w dużej mierze problematyce z zakresu filozofii polityki. Autorzy poszczególnych artykułów koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniu liberalizmu, analizując go zarówno pod kątem jego wewnętrznej sprzeczności, jak i uwikłania w rzeczywistość polityczną i gospodarczą.

ARTYKUŁY
Beata Polanowska-Sygulska, John Gray i teza o kruchości cywilizacji
Beata Polanowska-Sygulska, Cywilizacja zawsze będzie krucha. Rozmowa z Johnem Grayem
Beata Polanowska-Sygulska, Unde malum? John Gray i prawda o złu
Piotr Machura, Natura i emancypacja. O pewnych aspektach normatywności dobra
Łukasz Andrzejewski, Ujawnianie polityczności. Trajektorie polityki i estetyki
Anna Głąb, Drogocenność istoty ludzkiej. Na podstawie powieści Fiodora Dostojewskiego Idiota
Marcin Furman, Problem przedmiotu poznania w filozofii Heinricha Rickerta
Błażej Baszczak, Jean-Luca Nancy’ego koncepcja ontologii jednostkowo mnogiej
Michał Piekarski, Czy znaki kształtują myślenie? Wittgenstein, Derrida i Havelock
POLEMIKI I RECENZJE
Iwo Greczko, O uległości Houellebecqa [Michel Houellebecq, Uległość]


ARTICLES
Beata Polanowska-Sygulska, John Gray and the thesis of the fragility of civilization
Beata Polanowska-Sygulska, Civilization will always be fragile. Conversation with John Gray
Beata Polanowska-Sygulska, Unde malum? John Gray and the truth about evil
Piotr Machura, Nature and emancipation. On some aspects of normativity of the good
Łukasz Andrzejewski, Disclosure of the political. Trajectory of politics, aesthetics and art
Anna Głąb, Human preciousness. On the basis of Fyodor Dostoyevsky’s The Idiot
Marcin Furman, The object of knowledge problem in Heinrich Rickert’s philosophy
Błażej Baszczak, Jean-Luc Nancy’s conception of the “singulier pluriel” ontology
Michał Piekarski, Do signs shape our thinking? Wittgenstein, Derrida and Havelock
POLEMICS AND REVIEWS

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter