Traktat o familiach i koligacjach

Jan S. Jabłonowski, wyd. Marek Górny
ISBN: 978-83-229-3523-1
Liczba stron: 568
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2015
Cena: 59,00 PLN   

W kolejnym tomie „Biblioteki Genealogicznej” został opublikowany przez Marka Górnego, pochodzący z początku XVIII wieku Traktat o familiach i koligacjach. Jego autor, Jan Stanisław Jabłonowski (1669-1731), należał do ścisłych elit społecznych i politycznych Polski przełomu XVII i XVIII wieku. Jako syn hetmana wielkiego koronnego i kasztelana krakowskiego był od młodości związany z dworem króla Jana III Sobieskiego, co znalazło wyraz nie tylko we wczesnym uzyskaniu urzędu senatorskiego, ale też otrzymaniu za żonę rodzonej siostrzenicy królowej Marii Kazimiery. Zajmował Jabłonowski wybitną pozycję w swoim środowisku, jemu też przyszło witać na granicach Rzeczypospolitej nowego króla, Augusta II Wettina (1697). Wkrótce awansował na województwo ruskie. W okresie konfliktów militarnych na początku stulecia, kiedy doszło do abdykacji nowego monarchy, Jabłonowski był jednym z tych, któremu szlachta zaproponowała koronę polską. Nie przyjął jej, ale poparł Stanisława Leszczyńskiego, swego rodzonego siostrzeńca, w jego staraniach o tron. Po powrocie Augusta II i&@160;odzyskaniu korony, choć się z nim oficjalnie pogodził, to jednak stale prowadził wymierzoną przeciw Sasowi politykę, za co, w rezultacie, trafił do więzienia — jak się miało okazać, aż na trzy lata. Wtedy napisał Traktat o familiach i koligacjach, przedstawiając historię blisko 100 rodzin magnackich, sięgając pamięcią do pokolenia dziadów i pradziadów, a niekiedy dalej. Przedstawił w swym dziele blisko 2000 osób, ich powiązania rodzinne, zajmowane urzędy, niekiedy wspominając o sytuacji majątkowej. To jedyne takie dzieło i takiej skali, znane w dziejach polskich, w którym autor ujawnia znakomitą pamięć genealogiczną, nie słychać też, aby miał konkurentów w Europie. Przedstawił rodziny na obszernym terytorium Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego, od Gdańska do Kamieńca Podolskiego, od Krakowa do Witebska. Wydawca rękopisu, Marek Górny, przeprowadził pełną identyfikację osób i ich powiązań, zaopatrzył dzieło w blisko 3000 przypisów, a także indeks osób, miejscowości i urzędów.

Nota od wydawcy
Traktat o familiach i koligacjach
Przemowa do Czytelnika
[Dom królewski Sobieskich i domy książęce]

 • Dom królewski Sobieskich herbu Janina
 • Książęta Czetwertyńscy herbu Pogoń Ruska
 • Książęta Ostrogscy [i Zasławscy] herbu własnego
 • Książęta Wiśniowieccy herbu Korybut
 • Książęta Czartoryscy herbu Pogoń Litewska
 • Książęta Sanguszkowie herbu Pogoń Litewska
 • Książęta Giedroyciowie herbu własnego
 • Książęta Koreccy herbu Pogoń Litewska
 • Książęta Radziwiłłowie herbu Trąby z odmianą

Domy szlacheckie per alphabetum
B

 • Braniccy herbu Gryf
 • Braniccy herbu Korczak
 • Bielińscy herbu Junosza
 • Brzostowscy herbu Strzemię
 • Bokumowie herbu Paprzyca

C

 • Czarnkowscy herbu Nałęcz
 • Chodorowscy herbu Korczak
 • Czarnieccy herbu Łodzia
 • Chodkiewiczowie herbu Gryf
 • Czapscy herbu Leliwa
 • Chomętowscy herbu Lis

D

 • Daniłowiczowie herbu Sas
 • Denhoffowie herbu własnego
 • Działyńscy herbu Ogończyk
 • Dzieduszyccy herbu Sas
 • Duninowie herbu Łabędź
 • Dąmbscy herbu Godziemba

F

 • Fredrowie herbu Bończa

G

 • Gembiccy herbu Nałęcz
 • Grudzińscy herbu Grzymała
 • Gniewoszowie herbu Rawicz
 • Gnińscy herbu Trach
 • Gurowscy herbu Wczele

H

 • Humieccy herbu Junosza

J

 • Jordanowie i Rozwadowscy herbu Trąby
 • Jabłonowscy herbu Prus III

K

 • Krasińscy herbu Ślepowron
 • Kazanowscy herbu Grzymała
 • Koniecpolscy herbu Pobóg
 • Kalinowscy herbu własnego
 • Krosnowscy herbu Junosza
 • Kąccy herbu Brochwicz
 • Kossakowscy herbu Ślepowron
 • Kryszpinowie herbu własnego
 • Kossowie herbu własnego

L

 • Leszczyńscy herbu Wieniawa
 • Lubomirscy herbu Szreniawa bez krzyża
 • Lanckorońscy herbu Zadora
 • Liniewscy herbu własnego
 • Ledóchowscy herbu Szaława

Ł

 • Łaszczowie herbu Prawdzic
 • Łosiowie herbu Dąbrowa

M

 • Myszkowscy herbu Jastrzębiec z odmianą
 • Mniszchowie herbu własnego
 • Morsztynowie herbu LeliwaMałachowscy herbu Nałęcz

O

 • Ostrorogowie herbu Nałęcz
 • Ossolińscy herbu Topór
 • Opalińscy herbu Łodzia
 • Ogińscy herbu własnego

P

 • Potoccy herbu Pilawa
 • Pacowie herbu Gozdawa
 • Przyjemscy herbu Rawicz
 • Prażmowscy herbu Belina
 • Połubińscy herbu Jastrzębiec z odmianą
 • Pociejowie herbu Waga
 • Przebendowscy herbu własnego

R

 • Rozdrażewscy herbu Doliwa
 • Radziejowscy herbu Junosza
 • Rzewuscy herbu Krzywda
 • Radomiccy herbu Kotwicz

S

 • Sieniawscy herbu Leliwa
 • Sapiehowie herbu Lis
 • Stadniccy herbu Szreniawa
 • Świrscy i Romanowscy herbu Szaława
 • Sierakowscy herbu Dołęga
 • Słuszkowie herbu Ostoja
 • Skarbkowie herbu Awdaniec
 • Szembekowie herbu własnego
 • Szczukowie herbu Grabie
 • Szaniawscy herbu Junosza

T

 • Tyszkiewiczowie herbu Leliwa
 • Tęczyńscy herbu Topór
 • Tarnowscy herbu Leliwa
 • Tarłowie herbu Topór

U

 • Ulińscy herbu Dołęga

W

 • Wielopolscy herbu Starykoń
 • Warszyccy herbu Awdaniec
 • Wapowscy herbu Nieczuja
 • Wielhorscy herbu Kierdeja
 • Wołłowiczowie herbu Bogoria

Z

 • Zamoyscy herbu Jelita
 • Załuscy herbu Junosza
 • Zahorowscy herbu Korczak
 • Zawadzcy herbu Rogala

Indeks przeważnie osób, urzędów i nazw geograficznych
Znaki i skróty
Aneks. Rękopisy A i B Traktatu o familiach i koligacjach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter