Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 37, nr 3

Marek Maciejewski, Radosław Antonów (red.)
ISSN: 2300-7249
Liczba stron: 116
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 22,00 PLN   

Tom 37/3 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” poświęcony jest zjawisku terroryzmu stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa państw. Zawarte w nim artykuły zostały napisane przez uczestników konferencji Rzeczpospolita Polska wobec zagrożenia terroryzmem. Problemy prawne, polityczne i społeczne, a dotyczą m.in. zagrożenia terroryzmem bombowym (Piotr Hałys), roli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych (Jerzy Guź) czy zadań Policji w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi (Robert Otczyk). Autorzy zamieszczonych w tomie tekstów to w większości osoby niebędące pracownikami naukowymi, które zawodowo zajmują się zapewnianiem bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Radosław Antonów, Marek Maciejewski, Rzeczpospolita Polska wobec zagrożenia terroryzmem. Problemy prawne, polityczne i społeczne
* * *
Henryk Spustek, Analiza porównawcza wybranych społeczeństw obywatelskich
Piotr Hałys, Zagrożenie terroryzmem bombowym na świecie — strategia przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym NATO oraz (C-IED) na terenie RP
Robert Otczyk, Zadania policji w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi
Tomasz Bruder, Udział Wojewody Dolnośląskiego w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w związku z migracją cudzoziemców
Jerzy Guź, Rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Beata Sareło-Janiak, Straż Graniczna w aspekcie rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem. Specyfika przejść lotniczych na przykładzie Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach
Tomasz Scheffler, Ekstremizm polityczny: nieudana próba delegalizacji Narodowodemokratycznej Partii Niemiec (NPD) w latach 2001–2003 i jej znaczenie dla polskiego porządku prawnego
Tomasz Malarz, Piotr Grobelny, Zagrożenie terroryzmem a bezpieczeństwo przemysłu chemicznego w Polsce na przykładzie zakładów chemicznych PCC Rokita SA


Radosław Antonów, Marek Maciejewski, The Republic of Poland and the threat of terrorism.
Legal, political and social problems
* * *
Henryk Spustek, A comparative analysis of selected civil societies
Piotr Hałys, The threat of bomb terrorism in the world — NATO’s and POLAND’s counter improvised explosive device strategy (C-IED)
Robert Otczyk, The remit of the police with regard to counteracting terrorism
Tomasz Bruder, The contribution of the Governor of the Lower Silesian Province to national security and public order in connection with migrations of foreigners
Jerzy Guź, The role of the Internal Security Agency in fighting threats
Beata Sareło-Janiak, The role of the Border Guard in recognising and counteracting terrorist threats. The specificity of airport border crossings as exemplified by the Border Guard post in Wrocław-Strachowice
Tomasz Scheffler, Political extremism: The failed attempt to ban the National Democratic Party of Germany (NPD) in 2001–2003 and its significance to the Polish legal order
Tomasz Malarz, Piotr Grobelny, Terrorist threats and the security of the chemical industry in Poland as exemplified by the chemical company PCC Rokita SA

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter