Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 37, nr 4

Marek Maciejewski, Radosław Antonów (red.)
ISSN: 2300-7249
Liczba stron: 84
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 22,00 PLN   

Tom 37/4  „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” kontynuuje problematykę terroryzmu i jego zwalczania podjętą w tomie 37/3. Publikacja zawiera siedem artykułów napisanych przez uczestników konferencji  Rzeczpospolita Polska wobec zagrożenia terroryzmem. Problemy prawne, polityczne i społeczne. Podjęte w niej zagadnienia to między innymi: rola i zadania Służby Celnej w systemie bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałaniu terroryzmowi (Dariusz Staniów), kompetencje i zadania wojewody w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym (Jakub Czudiak) czy prawnokarne instrumenty zapobiegania i zwalczania terroryzmu w polskim prawodawstwie (Mieczysław Śledź). Prezentowane artykuły mają za zadanie przybliżyć czytelnikowi niezwykle ważną i aktualną kwestię, jaką jest zagrożenie terroryzmem i metody jego zwalczania.

  • Dariusz Staniów, Rola i zadania Służby Celnej w systemie bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałaniu terroryzmowi
  • Jakub Czudiak, Kompetencje i zadania wojewody w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym na przykładzie województwa dolnośląskiego
  • Tomasz Dukiewicz, Zagrożenie terroryzmem oraz aspekt militarny w jego zwalczaniu
  • Dariusz Kopa, Tomasz Imielski, Zadania Państwowej Straży Pożarnej wobec zagrożenia terroryzmem w Polsce
  • Mieczysław Śledź, Prawnokarne instrumenty zapobiegania i zwalczania terroryzmu w polskim prawodawstwie
  • Bartłomiej Czarny, Przestępstwo o charakterze terrorystycznym z punktu widzenia obrońcy
  • Radosław Antonów, Charakterystyka współczesnego terroryzmu
Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter