Figura i hostia. O obrazowym przywoływaniu obecności w późnym średniowieczu

Mateusz Kapustka
ISBN: 978-83-229-2987-2
Liczba stron: 372
Format: B5, oprawa twarda
Nakład wyczerpany

Obecność Boga w Jego wizerunku czy kult słynących z łask świętych obrazów to zagadnienia intrygujące nie tylko teologów czy religioznawców, ale także innych humanistów. W książce Figura i hostia autor z naukowego punktu widzenia w fascynujący sposób ukazuje, jak w średniowieczu postrzegano obecność boską w artystycznych przedstawieniach i w jaki sposób te wizerunki oddziaływały na wiernych. Książka ta to nie tylko opracowanie z zakresu historii sztuki, ale także studium o szeroko pojętej kulturze ludzi z przeszłości.

Słowo wstępne
Obraz a sakrament – pytania podstawowe
Schematy i propozycje badawcze
Figura i uobecnienie – historyczne kontynuacje i przemiany
Antyczny topos uobecnienia i jego średniowieczna recepcja
Figury i czas święta – rola uczestnictwa
Interpretatio Christiana, legendy i historiografia
Figura i hostia na scenie
Późnośredniowieczne przedstawienia i figury czasu Pasji
Teatr i liturgia – miejsca obrazów
Słowo, gest i szaty wizerunku – powtórzenie historii
Depositio – „wersja reżyserska”
Znikający obraz i automatyczne rozpoznanie
Wspólnota mediów upamiętnienia
Obrazowa tożsamość eucharystycznego akcydensu
Ablucja i pogrzeb – obecność i odejście
Hostia w figurze – spotkanie obrazów
Wizualna logika reconditio
Figura a relikwia – kwestia „mówiącego” obrazu
Assimilatio: Grób Św. jako „drugi ołtarz”
Epilog: obrazoburcze „testy” i konflikt intencji
Aneks źródłowy
Bibliografia
Spis ilustracji
Summary
Indeks nazwisk
Indeks nazw geograficznych

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter