Figura i hostia. O obrazowym przywoływaniu obecności w późnym średniowieczu

Mateusz Kapustka
ISBN: 978-83-229-2987-2
Liczba stron: 372
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2008
Nakład wyczerpany

Obecność Boga w Jego wizerunku czy kult słynących z łask świętych obrazów to zagadnienia intrygujące nie tylko teologów czy religioznawców, ale także innych humanistów. W książce Figura i hostia autor z naukowego punktu widzenia w fascynujący sposób ukazuje, jak w średniowieczu postrzegano obecność boską w artystycznych przedstawieniach i w jaki sposób te wizerunki oddziaływały na wiernych. Książka ta to nie tylko opracowanie z zakresu historii sztuki, ale także studium o szeroko pojętej kulturze ludzi z przeszłości.

 • Słowo wstępne
 • Obraz a sakrament – pytania podstawowe
 • Schematy i propozycje badawcze
 • Figura i uobecnienie – historyczne kontynuacje i przemiany
 • Antyczny topos uobecnienia i jego średniowieczna recepcja
 • Figury i czas święta – rola uczestnictwa
 • Interpretatio Christiana, legendy i historiografia
 • Figura i hostia na scenie
 • Późnośredniowieczne przedstawienia i figury czasu Pasji
 • Teatr i liturgia – miejsca obrazów
 • Słowo, gest i szaty wizerunku – powtórzenie historii
 • Depositio – „wersja reżyserska”
 • Znikający obraz i automatyczne rozpoznanie
 • Wspólnota mediów upamiętnienia
 • Obrazowa tożsamość eucharystycznego akcydensu
 • Ablucja i pogrzeb – obecność i odejście
 • Hostia w figurze – spotkanie obrazów
 • Wizualna logika reconditio
 • Figura a relikwia – kwestia „mówiącego” obrazu
 • Assimilatio: Grób Św. jako „drugi ołtarz”
 • Epilog: obrazoburcze „testy” i konflikt intencji
 • Aneks źródłowy
 • Bibliografia
 • Spis ilustracji
 • Summary
 • Indeks nazwisk
 • Indeks nazw geograficznych

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter