Objectivity in Journalism

Paweł Urbaniak
ISBN: 978-83-229-3526-2
Liczba stron: 120
Format: A5, oprawa twarda
Rok wydania: 2016
Cena: 25,00 PLN   

Nigdy wcześniej najważniejsze media w Polsce nie porzuciły w tak wyrazisty sposób swojej obiektywności i neutralności. Szczególnie wyraźnie da się to zaobserwować na poziomie dyskursu politycznego i silnie zarysowanych politycznych sympatii poszczególnych tytułów prasowych, stacji radiowych i telewizyjnych. Czołowi dziennikarze mówią wręcz, że jasno zakreślone preferencje polityczne ludzi mediów i ich upublicznianie jest czymś właściwym, a nawet koniecznym.
Książka Pawła Urbaniaka jest głosem w dyskusji, czy taka sytuacja jest właściwa, a także stanowi autorską próbę opisu pojęcia „obiektywizm dziennikarski”, dążność do którego mimo wszystko wpisywana jest choćby we wszystkie dziennikarskie kodeksy etyczne. W kolejnych rozdziałach autor definiuje pojęcie „fakt”, zarysowuje proces transformacji surowego faktu występującego w pewnej społecznej przestrzeni w fakt opowiedziany, będący przedmiotem dziennikarskiej relacji, udowadnia, że teksty dziennikarskie, głównie zaś reporterskie mogą być niezwykle wartościowym źródłem poznania rzeczywistości, w swej istocie zbliżonym do poznania naukowego, a także wykazuje, że nie tylko słowo może być narzędziem manipulacji, zniekształcania rzeczywistości czy po prostu nieświadomej subiektywizacji opisu. Wolna od nich wszystkich nie jest również komunikacja wizualna, która zawsze w sposób selektywny dobiera pewne obrazy składające się na opowieść o faktach.

Preface
I. SOCIAL FACT EXPRESSED IN WORDS
1. On the concept of “fact”
1.1. The extended concept of “fact”
1.1.1. The “Annales” School
1.1.2. Polish reportage classics
1.1.3. Facts in Ryszard Kapuściński’s works
II. TRANSFORMING A RAW FACT INTO A RESPONSIBLE FACT
1. Subjectivisation in the description of reality
2. Assumed identity reportage
2.1. Environmental assumed identity reportage
2.2. Autobiographical assumed identity reportage
2.3. Assets and deficiencies of assumed identity reports
2.4. Seeking justification for assumed identity materials
III. COGNITIVE FUNCTIONS OF REPORTING
1. Scientific inquiry versus literary and journalistic inquiry
2. Comments on objectivity in scientific inquiry
3. Journalistic text as a reflection of reality
4. Reportage — literary, publicist or scientific genre?
IV. TOOLS OF OBJECTIVISING REALITY IN THE TEXTS OF
POLISH MODERN REPORTERS
1. Reportage and sociology
2. Between journalism and literature
2.1. Character as a carrier of many biographies
2.2. Individual biography as an image of society
2.3. Fictional background
3. The process of subjectivising modern media
V. SUBJECTIVITY IN JOURNALISTIC PHOTOGRAPHY
1. Photography as an image of reality
2. The photographer as an event director
List of sources
References
Index of names

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter